Obieg zamknięty

Większa koncentracja na zagadnieniach obiegu zamkniętego doprowadzi do poprawy efektywności wykorzystania zasobów i znacznych oszczędności kosztów. Do powstania gospodarki o obiegu zamkniętym przyczynią się wydłużone cykle życia, ponowne użycie i recykling, zmniejszające zużycie zasobów i obniżające koszty produkcji.

Teraz jest czas, aby przyspieszyć realizację możliwości gospodarki obiegowej i zrównoważonego rozwoju. Przyjmujemy strategiczne podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, aby w pełni wykorzystać jej wartość i zwiększyć konkurencyjność. Jesteśmy na etapie wyznaczania nowych celów w zakresie obiegu zamkniętego w oparciu o poniższe założenia.


Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Faza projektowania

Największą możliwość wpływania na cykle życia naszych produktów i profile zrównoważonego rozwoju mamy we wczesnej fazie projektowania. Wymaga to myślenia w kategoriach gospodarki obiegowej i zrównoważonego rozwoju, co polega na starannym rozważaniu materiałów, technologii i modeli biznesowych począwszy od etapu projektowania. Projektowanie zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym uwzględnia szereg zagadnień w całym cyklu życia produktu, np. ograniczenie lub unikanie stosowania materiałów, konserwację i naprawy w celu wydłużenia okresu eksploatacji, odzyskiwanie lub recykling materiałów po zakończeniu eksploatacji, a także opakowania. Może to również oznaczać projektowanie nowych modeli biznesowych, które pozwolą zrealizować wszystkie powyższe założenia.

Regeneracja

W procesie regeneracji zużywa się mniej energii niż przy produkcji nowego elementu, a jednocześnie wysokie wymagania jakościowe pozostają spełnione. Program regeneracji obejmuje silniki, filtry, skrzynie biegów i przekładnie tylnej osi, a naszym celem jest rozszerzenie tego programu na więcej rynków i więcej komponentów. Staramy się używać materiałów, które mogą być łatwo odzyskane, zregenerowane i poddane recyklingowi. 

Naszym celem jest zwiększenie działalności w zakresie regeneracji o 60% do roku 2025, przy czym rok 2018 jest rokiem bazowym.

Zero odpadów na wysypiskach

Obecnie mamy siedem zakładów, które nie wysyłają żadnych odpadów na wysypiska. Postawiliśmy sobie za cel przekształcenie 55 zakładów w zakłady o zerowej ilości odpadów na wysypiskach do 2025 roku, przy czym rok 2018 jest rokiem bazowym. Nieustannie dążymy do minimalizacji pozostałości i zwiększenia udziału materiałów przeznaczonych do recyklingu i ponownego wykorzystania. Ważnym punktem naszego programu jest zwiększenie obiegu tworzyw sztucznych i wzmocnienie zarządzania cyklem życia akumulatorów.

Z nadaniem produktowi drugiego życia i wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach wiążą się znaczące możliwości biznesowe związane z obiegiem zamkniętym. W produkcji przemysłowej zawsze będą występować pozostałości. Zero odpadów oznacza zagospodarowanie tych pozostałości albo wewnętrznie, albo poprzez wiarygodnych partnerów biznesowych.

Dowiedz się więcej

Drugie życie akumulatorów

Nowa współpraca między Volvo Buses a spółką zależną Stena Recycling – BatteryLoop.
 

Przeczytaj informację prasową

Innowacje

Możemy wspólnie pracować nad elektryfikacją, wybierać alternatywne paliwa i maksymalizować wykorzystanie produktów. 
 

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach

Konkurs dotyczący zrównoważonego łańcucha transportowego

Ponad 500 uczniów w wieku od 13 do 17 lat z całego świata podjęło wyzwanie rzucone przez Volvo i IVA. Podczas 60-dniowego projektu 56 międzynarodowych zespołów z powodzeniem opracowało innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania.

Dowiedz się więcej o konkursie

Wiadomości o zrównoważonym rozwoju