Volvo Aero Services and Republic Financial Corporation develop strategic alliance

Volvo Aero Services and Republic Financial Corporation have announced the purchase of a 737-300 airplane and spare engine from BTM Capital Corporation.
“This is a perfect example of Republic’s strategy to align itself with a leader in the aviation industry to seek out mutually beneficial transactions,” said Paul Mason, president, Aviation & Portfolio for Republic.  “We fully intend for this to be the first of many transactions in the years to come.”

“We see this as the beginning of a strategic partnership,” said Claes Malmros, president & CEO of Volvo Aero Services.  “Republic’s expertise is finding value-added transactions for all types of assets.  Our expertise is in managing the assets to maximize value.  Together we can create a great business relationship.”

Republic will handle the leasing of the aircraft and engine while Volvo Aero Services, the largest independent airframe and engine parts distributor in the world, will manage the teardown and overhaul, with eventual disposition of the aircraft and its parts managed jointly.

Republic Financial Corporation, located in Aurora, Colorado, is a privately held investment company, founded in 1971 and has achieved commercial success by structuring creative financial solutions and employing intensive due diligence and asset management to generate exceptional returns.

April 5, 2005

For further information, please contact
Claes Malmros, Volvo Aero Services, +1 561 306 3237, or
Tom Henley, Republic Financial Corporation, +1 303-923-2584

............................................................................................................................

Volvo Aero Services och Republic Financial Corporation utvecklar strategisk allians

Volvo Aero Services och Republic Financial Corporation har köpt ett flygplan av typen 737-300 och en reservmotor from BTM Capital Corporation. Köpet är inledningen till ett strategiskt partnerskap mellan Republic och Volvo Aero Services med strävan att hitta liknande transaktioner. Volvo Aero Leasing är finansiär för köpet. Flygplanet och motorn är för de närmaste 18 månaderna uthyrt till Delta Air Lines.


”Detta är ett utmärkt exempel på Republics strategi att samverka med en ledande aktör inom flygindustrin för att söka gemensamma, fördelaktiga affärsuppgörelser,” säger Paul Mason, VD för Aviation & Portfolio på Republic. ”Vi är övertygade om att detta är den första i raden av många affärsuppgörelser inom de kommande åren.”

”Vi ser detta som början på ett strategiskt partnerskap,” säger Claes Malmros, VD och CEO för Volvo Aero Services. ”Republic är specialister på att hitta värdeskapande affärsuppgörelser för alla typer av tillgångar. Vi är experter på att förvalta tillgångarna så att de ger maximalt värde. Tillsammans kan vi bygga en mycket givande affärsrelation.”

Republic kommer att sköta leasingen av flygplanet och motorn medan Volvo Aero Services, världens största oberoende flygplans- och reservdelsdistributör, kommer att ansvara för demontering och översyn, med gemensam dispositionsrätt av flygplanet och dess delar.

Republic Financial Corporation, Aurora, Colorado, är ett privatägt investmentbolag som grundades 1971. Deras kommmersiella framgångar har uppnåtts genom strukturerade, kreativa finansiella lösningar, genom långt driven ”due diligence” och förvaltning av tillgångar för att få fram exceptionella avkastningar.

2005-04-05

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Malmros, Volvo Aero Services, +1 561 306 3237 eller
Tom Henley, Republic Financial Corporation, +1 303 923 2584