Volvo to sponsor East India clipper's China trip

Volvo has decided to become a partner in the East India clipper Götheborg III and sponsor the ship's trip to China. Volvo is providing financial support for the trip, which will be used to market the Volvo brand in China and throughout Asia. The East India clipper will also have an exciting role in the next Volvo Ocean Race.
ostindiefararen_109x113.jpg
Volvo began early to sell its products in China and already in 1934, just seven years after the company was founded, modest export of Volvo trucks was begun. Today, most of Volvo's companies are present in the country with own plants and the sale of Volvo products on the Chinese market has increased very rapidly in recent years.

"Building the East India clipper and the forthcoming voyage has attracted enormous attention in China and for Volvo it is tremendously exciting to be able to contribute so that the trip can be made," says Volvo's Deputy CEO Lennart Jeansson. "China plays an important role in the Volvo companies' strategies and we view involvement in the East India clipper as an excellent means to market Volvo and emphasize the importance of the country to us."

Volvo will use the East India clipper in a number of ways to market the brand in Asia and particularly in China. Another result of Volvo now becoming a partner is that the East India clipper will have a role in the next Volvo Ocean Race. The ship will participate at the start of the race in Spain in November this year.

February 17, 2005

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46 31-66 11 27 or +46 705-59 11 49
.......................................................................................................................................

Volvo sponsrar Ostindiefararens Kinaresa

Volvo har beslutat att gå in som partner i Ostindiefararen Götheborg III och sponsra fartygets kommande seglats till Kina. Volvo bidrar finansiellt till resan som kommer att användas för att marknadsföra varumärket i Kina och övriga Asien. Ostindiefararen kommer även att få en spännande roll i nästa omgång av Volvo Ocean Race.


Volvo började tidigt sälja sina produkter i Kina och redan 1934, bara sju år efter att företaget grundades, inleddes en blygsam export av Volvolastbilar. Idag finns merparten av Volvos bolag på plats med egna fabriker och försäljningen av Volvoprodukter på den kinesiska marknaden har ökat mycket snabbt på senare år.

”Byggnationen av Ostindiefararen och den kommande seglatsen har fått enorm uppmärksamhet i Kina och för Volvo känns det oerhört spännande att kunna bidra till att seglatsen kan genomföras,” säger Volvos vice koncernchef Lennart Jeansson. ”Kina spelar en viktig roll för Volvobolagens strategier och vi ser engagemanget i Ostindiefararen som ett utmärkt medel för att både marknadsföra Volvo och att understryka landets betydelse för oss.”

Volvo kommer att använda Ostindiefararen för att på en rad olika sätt marknadsföra varumärket i Asien och framför allt Kina. Ett annat resultat av att Volvo nu går in som partner är att Ostindiefararen får en roll i kommande Volvo Ocean Race. Skeppet kommer att delta i samband med starten av tävlingen i Spanien i november i år.

 2005-02-17

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49