Volvo Buses’ first city bus order in India

Volvo Buses is taking its next step in India on the city bus market, which is one of the world’s largest. The company has received its first order for 25 city buses from Bangalore.
In just over three years Volvo’s intercity coaches have already captured the minds of Indian bus passengers. There are currently around 750 Volvo coaches on the roads between various cities in India and Bangladesh. Volvo has become the dominant maker of luxury intercity coaches, which has strengthened Volvo’s brand. Passengers don’t ask to buy a luxury ticket, they ask to buy a Volvo ticket. 

”India is fast becoming one of our key markets,” says Rune Lundberg, Senior Vice-President Region International. “The country is already among Volvo Buses’ top ten markets in the world.”

This progress will be even stronger as the company is now entering the city bus market. This market has annual sales of 10,000-12,000 city buses each year.

The first order is for 25 buses from the Bangalore Metropolitan Transport Corporation city bus operator. The buses will be delivered at the end of 2005 and start of 2006.

The chassis is the Volvo B7RLE and will be assembled at Volvo’s factory in Bangalore. It has a 7-litre engine that meets the Euro 3 emission regulations. The body is built on the same design as the Volvo 8700, which is currently used in Europe.

”Our intercity coaches have already changed the way people perceive luxury coaches in this country,” says Akash Passey, head of Volvo Buses in India. “Now Volvo city buses have the ability to do the same in Indian cities – providing sustainable public transport solutions, that keeps pace with the rapid development and growth our cities face’.

June 27 2005

For further information, please contact
Akash Passey, head of Volvo Buses India, +91 98451 71949 or
Per-Martin Johansson, Communications Officer/Media Relations +46 31 322 52 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------´

Volvo Bussars första stadsbussorder i Indien

Volvo Bussar tar nu nästa steg i Indien och ger sig in på stadsbussmarknaden, en av världens största. Företaget har fått en första order på 25 stadsbussar till Bangalore.

På bara drygt tre år har Volvos linjebussar blivit ett begrepp bland de indiska busspassagerarna. Det rullar idag ca 750 Volvobussar mellan olika städer i Indien och Bangladesh. Volvo har blivit den dominerande tillverkarna när det gäller lyxiga linjebussar och varumärket Volvo är mycket starkt. Passagerarna ber inte om att få köpa en lyxbussbiljett, de ber att få köpa en Volvobiljett.

”Indien är snabbt på väg att bli en av våra nyckelmarknader,” säger Rune Lundberg, chef för Volvo Bussars Region International. ”Landet är redan idag bland Volvo Bussars tio största marknader i världen.”

Den utvecklingen kommer att gå ännu snabbare nu när företaget också ger sig in på stadsbussmarknaden. Det är en marknad med en årlig försäljning av 10 000–12 000 stadsbussar per år.

Den första ordern gäller 25 bussar till stadsbussoperatören Bangalore Metropolitan Transport Corporation. Bussarna skall levereras under slutet av 2005 och början av 2006.

Chassiet är Volvo B7RLE och monteras i Volvos fabrik i Bangalore. Det har en 7-liters motor som klarar emissionskraven enligt Euro 3. Karossen bygger på samma design som Volvo 8700, karossen som idag används i Europa.

”Våra linjebussar har redan förändrat synen på lyxbussresor i det här landet, säger Akash Passey”, chef för Volvo Bussar i Indien. ”Nu har vi möjlighet att göra samma sak i de indiska städerna genom att erbjuda transportlösningar som är anpassade till den snabba utvecklingen som våra städer genomgår.”
 
2005-06-27

För ytterligare information, vänligen kontakta
Akash Passey, chef för Volvo Bussar Indien, +91 98451 71949 eller
Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00