AB Volvo repurchased 665,000 B shares and 10,000 A shares during last week

Further to the decision taken by AB Volvo's Board of Directors on June 17, 2004, regarding repurchase of own shares, AB Volvo has, during February 28-March 4, acquired a total of 665,000 series B shares and 10,000 series A shares.

Date

A-shares

B-shares

Average A

Average B

Feb 28

10,000

350,000

303.60

315.60

March 1

 

315,000

 

311.47

After the repurchase, AB Volvo is in possession of a total of 7,230,246 series A shares and 29,890,797 series B shares. The total number of shares in AB Volvo consists of 138,604,945 series A shares and 302,915,940 series B shares.

On June 17, 2004, the Board of AB Volvo decided to acquire through purchase on Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) a maximum of 22,076,045 Series A and/or Series B shares, however, not to exceed a total purchase amount of SEK 4,300,000,000. Press release regarding repurchase of shares is published once a week on Mondays.

March 7, 2005

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss, +46 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91

...............................................................................................................................

AB Volvo återköpte 665 000 B-aktier och 10 000 A-aktier under vecka 9

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under perioden 28 februari - 4 mars förvärvat totalt 665 000 aktier av serie B samt 10 000 aktier av serie A.


Datum

A-aktier

B-aktier

Snittpris A

Snittpris B

28 febr

10 000

350 000

303,60

315,60

1 mars

 

315 000

 

311,47


AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 230 246 aktier av serie A och 29 890 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK. Pressmeddelande om aktieåterköp publiceras veckovis varje måndag.

2005-03-07

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91