Volvo premieres DME-powered truck

The Volvo Group is showing a truck equipped with a DME engine for the first time today. DME (dimethylether) is an LPG-like fuel that can be produced from biomass and residual products from paper pulp production. "DME offers major benefits environmentally and we believe that DME can be an excellent fuel for future commercial transports," says Leif Johansson, Volvo's CEO.
The truck is being unveiled in conjunction with the conference on biofuels, Synbios, which is being held in Stockholm May 18 to 20. The vehicle, a standard Volvo FM model, is equipped with a 9-liter diesel engine adapted to operate on DME. Volvo's own studies have shown that in the future DME has major potential to become a highly competitive alternative to today's fossil fuels. One of the most significant arguments for DME is that today it is the alternative fuel with the highest energy efficiency and among the lowest in emissions of carbon dioxide and particles.

"We know that in 20 years, alternative fuels will successively become increasingly commercially viable," says Volvo CEO Leif Johansson. "Energy efficiency will become decisive and DME is truly an energy efficient fuel. A result of this energy efficiency is lower environmental impact and reduced operating costs."

DME is a fuel that at relatively low pressure becomes a liquid. DME is produced through gasification of various renewable substances or fossil fuels. The gas that is formed, synthetic gas, is then catalysed to produce DME. DME is already used today as propellant gas in spray cans. DME is particularly attractive for Sweden, since it is possible to produce it from black liquor, a residual product from production of paper pulp.

May 18, 2005

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27, +46 705 59 11 49

.....................................................................................................................................

Volvo premiärvisar lastbil för DME-drift

Volvokoncernen visar idag för första gången upp en lastbil utrustad med en DME-motor. DME, dimetyleter, är ett gasolliknande bränsle som kan framställas av bland annat biomassa och restprodukter från pappersmassaframställning. ”DME har stora fördelar miljömässigt och vi tror att DME kan bli ett utmärkt bränsle för framtida kommersiella transporter,” säger Leif Johansson, Volvos koncernchef.


Lastbilen visas upp i samband med den konferens om biobränsle, Synbios, som öppnas i Stockholm idag och som pågår till den 20 maj. I bilen, en vanlig Volvo FM, sitter en 9-liters dieselmotor som anpassats för att kunna köras på DME. Volvos egna studier har visat att DME på sikt har stor potential att bli ett mycket konkurrenskraftig alternativ till dagens fossila bränslen. Ett av de tyngsta argumenten för DME är att det idag är det alternativa bränsle som har den högsta energieffektiviteten och bland de lägsta utsläppen av koldioxid och partiklar.

”Vi vet att på 20 års sikt kommer de alternativa bränslena att successivt blir allt mer kommersiellt gångbara,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Energieffektivitet blir avgörande och DME är verkligen ett energieffektivt bränsle. Med energieffektivitet följer även lägre miljöpåverkan och minskande driftskostnader.”

DME är ett bränsle som vid relativt lågt tryck blir till vätska. DME tillverkas genom förgasning av olika förnyelsebara ämnen eller av fossila bränslen. Den gas som då bildas, syntesgasen, katalyseras sedan för att få fram DME. Redan idag används DME bland annat som drivgas i sprayburkar. DME är särskilt intressant för Sverige eftersom det går utmärkt att framställa av svartlut, en restprodukt som uppstår vid pappersmassatillverkning.

2005-05-18

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49