Circulariteit

Het streven naar circulariteit resulteert in een verbeterde efficiëntie in het gebruik van hulpbronnen en aanzienlijke kostenbesparingsmogelijkheden. Verlengde levenscycli, hergebruik en recycling dragen allemaal bij aan een circulaire economie, waardoor het gebruik van hulpbronnen wordt verminderd en de productiekosten dalen.

Dit is het moment om de mogelijkheden van circulaire economie en duurzaamheid te versnellen. We hanteren een strategische benadering van de circulaire economie om de waarde ervan volledig te benutten en concurrerender te worden, en we bevinden ons in de fase van het bepalen van nieuwe ambities op het gebied van circulariteit op basis van het onderstaande.


Op weg naar circulaire economie

Ontwerpfase

In de eerste ontwerpfase hebben we de meeste mogelijkheden om de levenscycli en duurzaamheidsprofielen van onze producten te beïnvloeden. Dit vereist een denkwijze in circulaire economie en duurzaamheid, waarbij we vanaf de tekentafel grondig nadenken over de materialen, technologieën en bedrijfsmodellen. Circulair ontwerp houdt rekening met allerlei kwesties gedurende de hele levenscyclus, zoals het verminderen of vermijden van materialen, onderhoud en reparatie om de levensduur te verlengen, terugwinning of recycling van materialen aan het einde van de levensduur en verpakkingen. Het kan ook betekenen dat er nieuwe bedrijfsmodellen moeten worden opgezet die al het bovenstaande mogelijk maken.

Remanufacturing (Revisie)

Reviseren kost minder energie dan het vervaardigen van een nieuw onderdeel, terwijl toch aan hoge kwaliteitseisen wordt voldaan. Het revisieprogramma werkt met motoren, filters, versnellingsbakken en achterastransmissies, en we richten ons erop dit programma uit te breiden naar meer markten en meer componenten. We streven ernaar te werken met materialen die gemakkelijk kunnen worden teruggewonnen, gereviseerd en gerecycled. 

Ons doel is dat de revisie-activiteiten tegen 2025 met 60% hoger liggen dan in 2018.

Nul afval naar de stort

Momenteel hebben we zeven vestigingen die geen afval meer naar de stort brengen. Het is ons doel dat in 2025 55 vestigingen nul afval storten, met 2018 als basisjaar. We streven er continu naar reststoffen te verminderen en het percentage materiaal dat wordt gebruikt voor recycling en hergebruik te vergroten. Toenemende circulariteit voor kunststoffen en een verbeterde levenscyclus van batterijen staan hoog op onze agenda.

Er zijn aanzienlijke bedrijfsmogelijkheden voor circulariteit als producten een tweede leven krijgen en gerecyclede materialen worden gebruikt in nieuwe producten. Er zullen altijd reststoffen zijn bij de industriële productie. Nul afval betekent dat die reststoffen moeten worden verwerkt, hetzij intern, hetzij via betrouwbare zakenpartners.

Meer informatie

Tweede leven voor batterijen

Nieuwe samenwerking tussen Volvo Bus en BatteryLoop, een dochteronderneming van Stena Recycling.
 

Lees het persbericht

Innovatie

We kunnen samenwerken voor elektrificatie, alternatieve brandstoffen kiezen en het gebruik van producten maximaliseren. 
 

Lees meer over onze oplossingen

Uitdaging voor duurzame transportketen

Ruim 500 leerlingen over de hele wereld van 13 tot 17 jaar gingen de uitdaging van Volvo en IVA aan. 56 multinationale teams ontwikkelden succesvol innovatieve en functionerende oplossingen tijdens hun 60 dagen durende project.

Lees meer over de wedstrijd

Nieuws over duurzaamheid