”Vi måste leva och andas hållbarhet”

Cecilia Bengtsson är ansvarig för hållbarhet och miljö på Volvo Group. I hennes arbete märker hon att det finns ett stort intresse för miljöarbete hos många som arbetar på Volvo.

-Jag får samtal från medarbetare som har tankar och idéer om hur vi kan bli ännu bättre. Lusten för att förändra finns här. Det är kul och mycket positivt.

Cecilia är civilingenjör i grunden och tycker att det är viktigt att saker är genomtänkta och faktabaserade.

– Jag vill att Volvos tänk när det gäller hållbarhet och säkerhet med lastbilarna ska spegla av sig i hur vi tänker med våra byggnader här på Campus Lundby. Att ledord som robustlång hållbarhet och så vidare ska genomsyra allt vi gör här, menar hon.

Europas centrum för utveckling av hållbara transporter
– Campus Lundbys målsättning är att bli ett globalt centrum för utveckling av hållbara transporter. Det är viktigt att tänka på att det är ett arbete som måste börja hos oss själva, fortsätter Cecilia.


Vi behöver leva och andas hållbarhet. Det innebär också att vi behöver vara medvetna om att vi inte bara är en industri, utan en hel stadsdel. Arbetet handlar lika mycket om att titta på stora lösningar som elektriska drivlinor som att tänka hållbarhet när vi utvecklar infrastrukturen här på Campus Lundby, säger hon.

Ett cirkulärt hållbarhetstänk
Cecilias engagemang är tydligt.

– Vi vill att vårt hållbarhetsfokus ska vara en av anledningarna till att Campus Lundby ska uppfattas som ett innovativt och modernt område. Vi vet att miljö och hållbarhet skapar stolthet hos de anställda och ökar statusen att jobba på eller ihop med Volvo.

Hon fortsätter:

– Därför är det viktigt att vi ser till helheten för att minska miljöpåverkan, inte bara fokusera på ökad effektivitet eller minskade kostnader. Det handlar även om våra cirkulära flöden. Hur kan vi använda regnvatten i ett lokalt kretslopp?

Behöver vi verkligen nya möbler överallt eller kan vi utnyttja de möbler vi redan har och göra något spännande med dem? Hur tänker vi kring avfall, hur skapar vi ett riktigt bra återvinningssystem för kaffekoppar och matlådor? Ett riktigt bra exempel på ett cirkulärt flöde är att använda uttjänta arbetskläder för att klä om möbler.Textil är en stor fråga inom hållbarhet.

Dessutom är vi stora inköpare av emballage i plast. Finns det något annat material eller en annan lösning som gör att vi inte konsumerar plast i samma utsträckning? Cecilia är tydlig med att målet är att bli bäst i branschen inom hållbarhet, även om hon vet att är nästintill omöjligt att uppnå.  

Från Campus Lundby och vidare ut i världen
Miljöfrågor och hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för Volvo, säger Cecilia. Våra produkter och transportlösningar återfinns i hela världen. Därför kan vi vara med och påverka på riktigt. Det som börjar som en cirkulär hållbarhetslösning eller en innovation på Campus Lundby kan bli en viktig pusselbit i hur man minskar miljöpåverkan i Shanghai, Los Angeles eller Paris.