Kontrollerat risktagande

Risker och osäkerhetsfaktorer

Vart och ett av Volvokoncernens affärsområden övervakar och hanterar risker i sina verksamheter. Därutöver använder Volvokoncernen en centraliserad Enterprise Risk Management-process (ERM), som är ett systematiskt och strukturerat ramverk för att rapportera och analysera riskbedömningar och åtgärder för att hantera riskerna samt uppföljning av identifierade risker.

 

Riskkategorier

ERM-processen klassificerar Volvokoncernens risker i fem kategorier: 1. Makro- och marknadsrelaterade risker, 2. Verksamhetsrisker, 3. Klimat- och samhällsrisker, 4. Efterlevnadsrisker och 5. Finansiella risker.

Enterprise Risk Management-styrningsmodellen

 

Styrelsen, Revisionskommitté

Styrelsen följer upp riskerna och mitigeringsaktiviteterna årligen medan styrelsens revisionskommitté gör det två gånger per år genom Volvokoncernens ERM-rapport.

 

 

Koncernledning

Koncernledningen analyserar riktigheten i de rapporterade riskerna och mitigeringsaktiviteterna och säkerställer att de anpassas till den strategiska och operativa agendan.

 

 

Enterprise Risk Management-kommitté

ERM-kommittén granskar, analyserar och utmanar sammanställda risker och mitigeringsaktiviteter tre gånger per år. ERM-kommittén består av Executive Vice President Group Finance, Executive Vice President Legal & Compliance, Senior Vice President Group Treasury & Corporate Finance och Senior Vice President Group Reporting, Tax and Control.

 

 

Enterprise Risk Management-funktion

Varje affärsområde och lastbilsdivision rapporterar sina största risker och mitigeringsaktiviteter tre gånger per år till ERM-funktionen, som granskar och sammanställer rapporterade risker i Volvokoncernens ERM-rapport.

 

 

Business Review-möten

I Business Review-möten i varje affärsområde och lastbilsdivision övervakas och analyseras de största riskerna. Detta utgör grunden i ERM-rapporteringen.

 

 

 

Ledningsgrupper

Ledningsgrupperna inom varje affärsområde och lastbilsdivision är fullt ansvariga för riskhantering och riskmitigering inom  derasrespektive område. Risker identifieras, mitigeringsaktiviteter upprättas och övervakning och rapportering av utvecklingen är en del av den dagliga verksamheten.

Läs mer

Om du är intresserad av att läsa mer om riskhantering och de fem olika riskkategorierna, vänligen läs sida 70-75 i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Ladda ner Års- och Hållbarhetsredovisningen(PDF, 11,075 KB)

Se den senaste kvartalsrapporten för en uppdaterad riskbeskrivning