Risker och osäkerhetsfaktorer

Volvokoncernens affärsområden och lastbilsdivisioner övervakar och hanterar risker i sin verksamhet. Dessutom använder Volvokoncernen en centraliserad Enterprise Risk Management (ERM) rapporteringsprocess, som är ett systematiskt och strukturerat ramverk för rapportering och granskning av riskbedömningar och åtgärder för att hantera riskerna samt för uppföljning av identifierade risker.

 

Riskkategorier

ERM-processen klassificerar Volvokoncernens risker i fem kategorier:

  • Makro- och marknadsrelaterade risker
  • Verksamhetsrisker
  • Klimatrisker och risker relaterade till människor
  • Efterlevnadsrisker
  • Finansiella risker.

Volvokoncernens Enterprise Risk Management-process


 


 

 

Styrelsen följer upp riskerna och mitigeringsaktiviteterna årligen medan styrelsens revisionskommitté gör det regelbundet genom Volvokoncernens ERM-rapport.

 

 

 

Koncernledningen analyserar riktigheten i de rapporterade riskerna och mitigeringsaktiviteterna samt säkerställer att de anpassas till de strategiska och operativa planerna.

 

 

ERM-kommittén granskar, analyserar och utmanar sammanställda risker och mitigeringsaktiviteter och säkerställer en första anpassning till koncernens operativa agenda. ERM-kommittén består av Executive Vice President Group Finance, Executive Vice President Legal & Compliance, Senior Vice President Group Treasury & Corporate Finance, Senior Vice President Group Financial Reporting and Business Control och Senior Vice President Risk Management and Internal Audit.

 

Varje affärsområde och lastbilsdivision rapporterar sina största risker och mitigeringsaktiviteter till ERM-funktionen, som granskar och sammanställer rapporterade risker i Volvokoncernens ERM-rapport.

 

 

 

I Business Review-möten i varje affärsområde och lastbilsdivision identifieras, analyseras, mitigeras och övervakas de största riskerna. Dessa utgör grunden i ERM-rapporteringen.

 

 

 

 

Ledningsgrupperna inom varje affärsområde och lastbilsdivision är fullt ansvariga för riskhantering och riskmitigering inom deras respektive områden. Risker identifieras, mitigeringsaktiviteter upprättas och övervakning och rapportering av utvecklingen är en del av den dagliga verksamheten.

Learn more

If you are interested in learning more, please refer to page 82-88 in our Annual Report.

Download the Annual Report(PDF, 14.2 MB)

See the latest interim report for a risk update