Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services och S&P (Standard and Poor's) samt ett nationellt institut R&I (Rating & Investment Information) i Japan.

Volvos kreditbetyg 24 februari 2022*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-1 A2, stabil
S&P (Corporate Rating) A-2 A-, positiv
R&I (Japan) a-1 A+, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 29 november 2021*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-1 A2, stabil
S&P (Corporate Rating) A2 A-, positiv
R&I (Japan) a-1 A+, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 2 juli 2021*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-1 A2, stabil
S&P (Corporate Rating) A2 A-, stabil
R&I (Japan) a-1 A+, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 25 februari 2021*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-2 A3, stabil
S&P (Corporate Rating) A2 A-, stabil
R&I (Japan) a-1 A+, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 24 februari 2020*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-2 A3, stabil
S&P (Corporate Rating) A2 A-, stabil
S&P Nordic National Scale K-2  
R&I (Japan) a-1 A+, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 8 mars 2019*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-2 Baa1, positiv
S&P (Corporate Rating) A2 BBB+, positiv
DBRS (Kanada) - BBB (hög), positiv
R&I (Japan) a-1 A, positiv* varje institut har sin egen terminologi

Volvos kreditbetyg 6 mars 2018*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-2 Baa1, stabil
S&P (Corporate Rating) A2 BBB+, stabil
DBRS (Kanada) - BBB (hög), positiv
R&I (Japan) a-1 A, stabil* varje institut har sin egen terminologi

Länkar

Våra kreditvärderingsinstitut

Moody’s 

S&P 

DBRS (Canada) 

R&I (Japan)