Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som
förfaller till betalning.

AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services och S&P (Standard and Poor's) samt ett nationellt institut R&I (Rating & Investment 

Volvos kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (Corporate Rating) P-1 A2, stabil
S&P (Corporate Rating) A-1 A, stabil
R&I (Japan) a-1 A+, stabil

Utvecklingen av de långsiktiga kreditbetygen

Länkar

Våra kreditvärderingsinstitut

Moody’s 

S&P 

R&I (Japan)