Hållbara lösningar

Volvokoncernen har är en ledande roll i transport-, mobilitets- och maskinsektorernas omställning till elektrifiering, vilket har stor betydelse för våra kunders strävan att minska sitt koldioxidavtryck.

Löser våra kunders verksamhetsutmaningar

Vår ambition på hållbarhetsområdet ur ett kund- och samhällsperspektiv är att nå
100 % säkra, 100 % fossilfria och 100 %
produktivare lösningar.

Säkerhet handlar om att utgå från människan i allting vi gör. Vi har en vision om noll olyckor med Volvokoncernens produkter och i vår egen verksamhet. I samverkan med våra partner och med samhället arbetar vi proaktivt för att utveckla intelligenta lösningar som inte bara reducerar följderna av olyckor utan även syftar till att undvika dem helt. Och givetvis är säkerheten också nödvändig för fordonstillgängligheten och en ökad produktivitet.

Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning. Vi skapar förutsättningarna för våra kunder att kunna leda utfasningen av användandet av fossila bränslen inom transportsektorn. Vi erbjuder helelektriska lösningar – från kompaktgrävare till stadsbussar och tunga lastbilar som släpper ut noll växthusgaser från avgasröret – och hjälper våra kunder att snabbt minska sina utsläpp samtidigt som vi hanterar samtliga parametrar för investeringar och driftkostnader.

Många transporter går halvtomma. Med optimerade flöden och utökat utnyttjande av utrustningen tror vi det går att fördubbla produktiviteten i våra kunders logistiksystem. Vi utvecklar dessutom självkörande transportlösningar för avgränsade ytor såsom hamnar och dagbrott och för transporter mellan terminaler (hub-to-hub) på vanliga vägar. 

 


 

Transportbranschens utfasning av fossila bränslen

Runtom i världen gör företag stora framsteg när det gäller utfasningen av fossila bränslen med Volvokoncernens produkter och tjänster.

Omställningen till elektriska framdrivningssystem (både med batteri och vätgasbränsleceller) är inte begränsad till tunga och medeltunga lastbilar. Den omfattar även anläggnings- och gruvmaskiner, bussar och drivsystem för marint och industriellt bruk.

Dessutom kan fossilfria biobränslen användas i förbränningsmotorer för att minska utsläppen av växthusgaser.

Hur snabbt eldrivna transporter kan införas kommer variera mellan olika regioner och i hög grad bero på tillgången till en robust laddinfrastruktur. 

Volvokoncernen har därför valt att bli aktiv partner i flera projekt för att bygga ut infrastrukturen för batteriladdning och vätgastankning i Europa och USA med det uttalade syftet att öka användandet och på så sätt minska utsläppen ytterligare.

Flexibla och totala affärslösningar

På Volvokoncernen är vi åtagit oss att erbjuda de flexibla tjänster och lösningar som våra kunder behöver för att bygga upp sin affärsverksamhet på smartast möjliga sätt. Omställningen till elektrifiering grundas på ett systemtänkande där lastbilen eller maskinen bara är en del av en större helhetslösning med laddinfrastruktur, batterioptimering, underhåll, finansiering och värdeskapande tjänster.

För oss innebär den här omställningen ett djupare, bredare och mera långsiktigt åtagande för våra kunders verksamhet.

Läs mer om hur Volvokoncernen vill leda omställningen till fossilfria transporter

Att hjälpa våra kunder att minska koldioxidutsläppen i sina värdekedjor är en möjlighet för Volvokoncernen att växa

Säkra

Vi utgår från människan i allting vi gör. Volvokoncernen arbetar för säkerhet och har en vision om noll olyckor för dem som använder av våra produkter och dem som arbetar i vår verksamhet.
Vi arbetar proaktivt för att utveckla intelligenta lösningar som inte bara reducerar följderna av olyckor utan även syftar till att undvika dem helt. Och givetvis är säkerheten också nödvändig för fordonstillgängligheten och en ökad produktivitet.

Det centrala för Volvo

Trafiksäkerheten har varit det centrala i allting vi gör alltsedan Volvo grundades för över 90 år sedan, och så är det än. Säkerheten spelar är en livsviktig roll för ett fortsatt välstånd. Som global leverantör av transport- och infrastrukturlösningar har vi en unik möjlighet att bidra till en säkrare trafikmiljö för människor i hela världen och till en säkrare arbetsmiljö för förarna och operatörerna som använder våra produkter. Vårt säkerhetsarbete gör skillnad när det väl gäller.

Globala trafiksäkerhetsscenarier

När man diskuterar trafiksäkerhetsarbete i ett globalt perspektiv är det viktigt att ha alla relevant fakta. Volvokoncernen och Safer Research Center på Chalmers har sammanställt en studie för att skapa en grund för utveckling av framtida scenarier som kan hjälpa till att identifiera och genomföra förbättringar av trafiksäkerheten.

pdf 6 MB 

De vanligaste olyckorna

Trafikolyckor inträffar. De kan vara lindriga, de kan vara svåra och de kan vara allting däremellan. Varje olycka ger oss viktiga kunskaper som kan hjälpa oss att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter.

De vanligaste olyckorna

Olycksforskningsteamet

Sedan 1969 har vi haft ett team som enbart arbetat med att förstå varför trafikolyckor inträffar. Deras arbete med trafiksäkerhet hjälper oss att utveckla säkerhetsrelaterade förbättringar så att vi en dag kan undvika trafikolyckor helt och hållet.

Här är deras berättelse 

Leder resan mot klimatneutralitet

Fossilfria

Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning. Vi skapar förutsättningarna för våra kunder att kunna leda utfasningen av användandet av fossila bränslen inom transportsektorn. Och omställningen är i full gång. Vi erbjuder helelektriska lösningar – från kompaktgrävare till stadsbussar och tunga lastbilar som släpper ut noll växthusgaser från avgasröret. Våra helhetslösningar hjälper våra kunder att snabbt minska sina utsläpp samtidigt som vi hanterar samtliga parametrar för investeringar och driftkostnad. Som företag innebär omställningen till elektrifierade lösningar en unik möjlighet för oss att växa. 

Läs mer om vår tredelade strategi

För oss på Volvokoncernen går vägen till klimatneutralitet via den senaste framdrivningstekniken.


Vi erbjuder redan batterielektriska lösningar och vi gör stora investeringar i vätgas – både för användning i bränsleceller och som förnybart drivmedel till förbränningsmotorer. Vi tror att framtiden kommer kräva olika framdrivningsalternativ för att våra kunders behov och miljökrav ska kunna uppfyllas. Därför har vi antagit en tredelad strategi när det gäller framdrivningsteknik.

Ett åtagande för hållbar utveckling

Precis som Volvokoncernen satt upp ambitiösa vetenskapsbaserade mål (SBT) för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet så har många av våra kunder – och deras kunder i sin tur – förbundit sig till hållbarhetsmål. Detta uppmuntrar dem att successivt fasa ut fordon och maskiner som använder fossila bränslen och ersätta dem med eldrivna fordon. Med anledning av det är utveckling av lösningar som minskar koldioxidutsläppen något vi prioriterar – med elektromobilitet som utgångspunkt.
Vi erbjuder redan nu branschledande fossilfria alternativa produkter inom våra kärnsegment. Vår ambition är att våra produkter, lösningar och tjänster ska vara klimatneutrala år 2040. Energieffektiva produkter, lösningar och tjänster ger stora besparingar för våra kunder och minskar deras klimatpåverkan. 2015 fanns det 116 företag som hade antagit en metod för vetenskapsbaserade mål. Vid utgången av 2022 hade antalet ökat till över 4000.

Läs mer om våra vetenskapsbaserade mål 

”På Volvo tar vi det ett steg längre och antar en tredelad strategi för elektrifieringen med förbränningsmotorer, som spelar en viktig roll när det gäller hållbara lösningar.”

Utforska kraften hos tekniska lösningar för nollutsläpp

Produktivare

I dag är den genomsnittliga fyllnadsgraden för en lastbil bara 40–50 % av den totala lastkapaciteten. Det vill vi ändra på. För att förbättra produktiviteten och användningen av tillgängliga resurser arbetar vi med AI- och maskininlärningstekniker för att optimera transporter genom lastkonsolidering, delning och förbättring av vagnparkseffektivitet med begränsningar för vilka utsläppsklasser som får användas, långsamma transporter och alternativa drivmedel.

Nya tjänster, nya lösningar

Upptäck hur Volvokoncernens upplägg med helhetslösningar kan förändra våra kunders verksamhet.

Autonomt och intelligent

Maximera tillgängligheten och produktiviteten

Volvokoncernen har helhetslösningar som kompletterar vårt produkterbjudande för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella drivsystem med ett brett utbud av tjänster som maximerar tillgängligheten och produktiviteten. Helhetslösningen innehåller bland annat serviceavtal, realtidsövervakning av fordon för att förutse oplanerade stopp innan de inträffar, finansiering och försäkring och vagnparkshantering.

Och medan vi rör oss snabbt mot ett fossilfritt transportsystem kompletteras vårt breda produktutbud även med robusta laddlösningar, dynamisk ruttplanering och övervakning av batteriprestanda.

Tar man ett helhetsgrepp om logistiksystemet finns det fortfarande en enorm potential att minska svinnet, till exempel genom att minska antalet körningar utan last eller rutter som inte körs helt fullastade. En central del av det ekosystem vi hjälper till att bygga upp åt våra kunder, och transport- och anläggningsbranschen i vidare mening, är grundläggande digitala tjänster som inte bara förenklar deras verksamhet utan också bidrar till att förbättra effektiviteten och på sätt även deras avkastning. Ett exempel på detta är Efficient Load Out som hjälper kunder att öka noggrannheten och effektiviteten i schaktningsarbeten.

Autonomt

I vissa fall finns det möjlighet att införa helt självkörande transportlösningar och göra kundernas arbeten säkrare, produktivare och hållbarare. Tänkbara användningsområden är inom gruvdrift, stenbrott och industriell materialhantering där flödena är repetitiva och uppstyrda på delvis avgränsade ytor som i hamnområden och logistikcentraler och fjärrtransporter med lastbil mellan terminaler (hub-to-hub). Förutom detta utvecklar vi också lösningar som har kapacitet för självinlärning genom användning av de senaste AI-motorerna för att öka produktiviteten ännu mer.

Med vårt breda utbud av fossilfria lösningar för transporter och utrustning, digitala tjänster och de kommande självkörande transportlösningarna ser vi en framtid framför oss där vi kan ta fram helt nya affärsmodeller för vårt utbud av produkter och tjänster. Detta erbjudande kommer baseras på ännu starkare och mera långsiktiga samarbeten med våra kunder där vi går från en transaktionsbaserad affärsverksamhet till att erbjuda utrustning, eller till och med även transporter, som en tjänst.  

Läs mer

”Säkerheten är det kärnvärde som Volvo är mest känt för. Med all rätt. Och detta håller vi förstås lika orubbligt fast vid när det gäller självkörande fordon som med allting annat.”

Framtidens transportlösningar

Läs mer om hur transportsektorn kommer förändras de kommande åren och hur digitalisering, automation och fossilfri teknik tillsammans kan bidra till att omforma vår värld.

Läs mer

Så gör vi det till verklighet

CAST: Volvokoncernens modulsystem

Volvokoncernen med partner drar fördel av koncernens modulär plattform Common Architecture & Shared Technology (CAST).

Ambitionen med CAST är att utveckla konkurrenskraftiga modulära produkter och tjänster som är lätta att integrera, uppfyller framtida lagkrav och behov på marknaden och i samhället och överträffar kundernas förväntningar.

Med tydligt avgränsade prestandasteg och ständigt minskad komplexitet backar CAST-ekosystemet upp våra olika varumärkesstrategier oavsett hur omstörtande teknikutvecklingen är, samtidigt som det ger en maximal synergieffekt för Volvokoncernen och dess samriskprojekt och allianser.

 

Ett mixat modellupplägg

Volvokoncernens modulära fordonsarkitektur skapar fördelar i såväl utvecklingsfasen som tillverkningsfasen. Arkitekturen gör att vi kan välja att montera en förbränningsmotor eller en elektrisk drivlina på samma chassi. Det minskar utvecklingstiden, sänker kostnaderna och gör att vi snabbare kan nå ut med nya erbjudanden på marknaden.

Dessutom kan vi tillverka de olika varianterna på samma monteringslina i befintliga fabriker tack vare våra skickliga medarbetare och vårt investerade kapital. Det gör att kostnaderna sjunker ytterligare och att vi snabbt kan öka volymerna efter behov.

Energilösningar

Volvo Energy påskyndar omställningen till elektrifiering och hållbarhet genom en cirkulär hantering av batterier, digitalisering och partnersamarbeten för att få ut mesta möjliga nytta av lösningar för återbruk av batterier.

Läs mer om Volvo Energy

Uppkopplingslösningar

Vi har det största antalet uppkopplade nyttofordon och maskiner i branschen. Uppkopplad teknik är nödvändig om vi ska kunna uppnå ökad effektivitet och minimal miljöpåverkan och samtidigt göra våra vägar säkrare.

Läs mer om Volvo Connectivity

Autonoma lösningar

Volvokoncernen erbjuder redan nu självkörande fordon till kunder inom gruvindustrin där förutsägbarhet och repeterbarhet är kännetecknande för arbetsmiljön. Och det kommer mera.

Läs mer om Volvo Autonomous Solutions

Form background image

Prenumerationstjänst