×

Utdelning

Årsstämman den 21 mars 2021 beslutade enligt styrelsens förslag om en ordinarie utdelning för 2020 på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

 

Därutöver beslutade en extra bolagsstämma den 29 juni 2021 enligt styrelsens förslag att likviden från försäljningen av UD Trucks, motsvarande 9,50 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna.

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2021   9,50*  
2020 6,00 9,00 15,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50    

*Avser utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks.