×

Utdelning

Årsstämman den 21 mars 2021 beslutade enligt styrelsens förslag om en ordinarie utdelning för 2020 på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

 

Därutöver beslutade styrelsen i AB Volvo den 1 juni 2021 att föreslå att likviden från försäljningen av UD Trucks delas ut till aktieägarna och kommer kalla till en extra bolagsstämma den 29 juni 2021 för beslut. Förslaget innebär en utdelning om 9,50 kronor per aktie, motsvarande ca 19 miljarder kronor.

Tidplan
Extra stämma – 29 juni 2021
Avstämningsdag – 1 juli 2021
Preliminär utbetalningsdag- 6 juli 2021

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2020 6,00 9,00 15,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50