Utdelning

För 2021 föreslår styrelsen att den ordinarie utdelningen blir 7,00 kronor per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning på 7,00 kronor per aktie.

Preliminära datum avseende den föreslagna utdelningen.

Årsstämma 4 april 2023

Första dag för handel utan rätt till utdelning 5 april 2023

Avstämningsdag för utdelning 6 april 2023

Utbetalning av utdelning 13 april 2023
 

Observera att datumen är baserade på Euroclears standardförfarande och att de kan komma att ändras. Slutgiltiga datum kommer kommuniceras i kallelsen till Årsstämman.

 

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2021 6,50 6,50 13,00
2021   9,50*  
2020 6,00 9,00 15,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50    

*Avser utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks.