×

Utdelning

För 2021, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att betala ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i en extra utdelning, totalt 13 kronor per aktie.

Datum avseende utdelningen:

Årsstämma 6 april 2022

Första dag för handel utan rätt till utdelning 7 april 2022

Avstämningsdag för utdelning 8 april 2022

Utbetalning av utdelning 13 april 2022

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2021 6,50 6,50 13,00
2021   9,50*  
2020 6,00 9,00 15,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50    

*Avser utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks.