×

Utdelning

Årsstämman den 21 mars 2021 beslutade enligt styrelsens förslag om en ordinarie utdelning för 2020 på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

Tidplan avseende utdelning:

Årsstämma 2021 – onsdagen 31 mars 2021

Första dag för handel exklusive rätt till utdelning – torsdagen 1 april 2021

Avstämningsdag – tisdagen 6 april 2021

Preliminär utbetalning av utdelning – fredagen 9 april 2021

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2020 6,00 9,00 15,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50