Samarbetsinriktad metod

Genom partnersamarbeten, samriskprojekt och medskapande utnyttjar vi expertisen och tekniken för att skapa värde och påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem. Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin. Volvokoncernen arbetar med den senaste tekniken inom allt från självkörande transportlösningar till AI. Allt har ett tydligt mål: att forma den värld vi vill leva i. Vårt sätt att göra det på bygger på ett nära samarbete mellan partner. Vi förstår att teknik och nytänkande kan kombineras på nya sätt och resultera i fräscha och innovativa lösningar. I och med den teknik som växer fram och de senaste rönen inom uppkoppling, automation och elektrifiering ser vi fantastiska möjligheter att tillsammans kunna utveckla ett hållbarare transportsystem och hjälpa samhällen att blomstra.

På Volvokoncernen tror vi på partnersamarbeten. Det är därför vi har ett nära samarbete med leverantörer, konkurrenter och samhällsaktörer för att kunna åstadkomma förändring. Som en av grundarna av First Movers Coalition verkar vi för och vill vara med och leda omställningen för en koldioxidneutral värld.

Genom innovation inom både produkter och tjänster kan vi göra vår värld till en bättre plats. Därför fokuserar vi på att samarbeta med startuppföretag, innovatörer och den akademiska världen för att transportsystem och samhälle snabbare ska kunna ställa om till nettonollutsläpp. Vi fortsätter vår resa tillsammans.

Partnersamarbeten

I många fall kan två eller flera aktörer med sina gemensamma krafter se till att ny teknik kan antas på kortare tid och skalanpassa den tillräckligt mycket för att få saker och ting att hända. Vi har alltid varit öppna för samarbete med leverantörer och andra aktörer inom sektorn så att vår bransch kan utvecklas vidare och ta sig an dagens utmaningar.

Bland våra samarbetspartner råder stor variation. För utom de 51 000 företag vi har inom vår försörjningskedja världen över samarbetar vi inom utveckling med bland annat universitet och säkerhetsinstitutioner med stort inflytande. Läs mer om några av våra samarbetspartner här nedan.

Samsung SDI

Volvokoncernen och Samsung SDI har bildat en strategisk allians för att utveckla batteripack för Volvokoncernens ellastbilar. Tillsammans med Samsung SDI strävar Volvokoncernen efter att öka utvecklingstakten och bygga upp långsiktig kapacitet och starka resurser inom elektromobilitet för våra kunder inom lastbilssegmentet och på transportmarknaderna.

Läs mer om samarbetet

Aurora

Volvo Autonomous Solutions samarbetar med Aurora, pionjären på området. Samarbetet syftar till att utveckla och skalanpassa säkra och effektiva lösningar för självkörande transporter med Aurora Driver och Volvos lastbilar för landsvägstransport. Inledningsvis är partnernas fokus att införa transport mellan terminaler (hub-to-hub) i Nordamerika.

Läs mer om samarbetet

ElectriCity

ElectriCity är ett samarbete för hållbara och elektrifierade resor och transporter. Detta är ännu ett exempel på hur vi etablerar samarbeten mellan olika aktörer inom industrin, den offentliga sektorn och den akademiska världen.

ElectriCity

Ovako

Volvokoncernen och Ovako samarbetar inom fossilfri vätgas. I Hofors bygger man Sveriges största anläggning för produktion av fossilfri vätgas. Denna tekniska lösning kommer göra storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas möjlig för användning inom fossilfria transporter med bränslecellslastbilar.

Läs mer om samarbetet

SSAB

Volvokoncernen och SSAB har ingått ett samarbetsavtal beträffande forskning, utveckling, serietillverkning och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt, skrotbaserat stål med nära noll utsläpp.

Läs mer om samarbetet

Samhällspåverkan

Enligt vår samarbetsinriktade metod är det centrala att hjälpa till att forma den värld som vi vill leva i och påskynda omställningen för en värld utan några utsläpp. Detta kan vi göra på flera sätt. Ett av dem är genom våra samhällsfrämjande partnerskap med organisationer som bland annat First Movers Coalition, Alliance of CEO Climate Leaders, Road Freight Zero Coalition, CALSTARTs Drive to Zero Campaign med flera.


Läs mer om våra samhällsfrämjande partnerskap här.

Skapar och påskyndar utvecklingen tillsammans

 

Vår övertygelse är att framtiden är beroende av de skarpa hjärnorna av i dag. Därför är vi engagerade i flera innovationsnav och acceleratorprogram för startuppföretag och akademiska partner med det uttryckliga målet att driva innovationen framåt. Genom att aktivt uppmuntra till investeringar i morgondagens innovationer får nya banbrytande produkter, tjänster och lösningar potential att utvecklas. Läs mer om hur vi gör detta här nedan.

 

Volvokoncernens Graduate-program

De här programmen är framtagna för nyutexaminerade studenter som vill vara med och forma transportens framtid och uppleva spännande möjligheter till samarbete med kolleger världen över. Vi har flera olika internationella Graduate-program som är anpassade efter dina behov och utformade för att hjälpa dig att lyckas.

Läs mer om våra program för nyutexaminerade

 

Volvokoncernens akademiska partnerprogram

Academic Partner Program (APP) är ett långsiktigt strategiskt initiativ av Volvokoncernen för att möjliggöra koncernens vision genom att sammanföra Volvokoncernens expertis och globala sammanhang för akademisk forskning och innovation på viktiga teknikområden.

Volvokoncernens akademiska partnerprogram

Hör Natalie Noah berätta om sin karriär efter Volvokoncernens Graduate-program

Innovation Lab

Innovationslabbet är en plats där man identifierar, utforskar och analyserar nya idéer och affärsmöjligheter utifrån olika trender i samhället. Vårt innovationslabb har ett nära samarbete med lastbilsdivisionerna och affärsområdena inom Volvokoncernen och med samarbetspartner, kunder och startuppföretag. Det är en plats med mycket energi där vi har kul tillsammans och tar idéerna hela vägen till marknaden.

Läs mer

CampX

De val vi gör i dag formar den värld vi lever i i morgon. Därför bjuder vi in samarbetspartner såsom kunder, startuppföretag, leverantörer, den akademiska världen och myndigheter så att de tillsammans med Volvokoncernen kan vara med och utveckla framtidens transport- och infrastrukturlösningar. I ett tekniklandskap och en global ekonomi som snabbt förändras är samarbete och mångfald avgörande för att möjliggöra en snabb utveckling och lösa samhällsutmaningar. CampX-nav finns i Göteborg i Sverige, Lyon i Frankrike, Greensboro i USA och Bangalore i Indien.

Läs mer

Andra innovationssamarbeten

DRIVE

Vår partner DRIVE är ett ledande innovationscenter för smarta tekniska mobilitetslösningar. På DRIVE får startuppföretag meningsfulla marknadsmöjligheter samtidigt som Volvokoncernen på ett tidigt stadium får kunskap om startuppföretags banbrytande teknik.

DRIVE

MobilityXlab

MobilityXlab är ett strategiskt samarbete med sex globala aktörer: Volvokoncernen, Volvo Cars, Ericsson, Zenseact, Veoneer och CEVT. MobilityXlab erbjuder startuppföretag med innovativa idéer möjligheten att utvecklas tillsammans med minst två av partnerföretagen.

Mobility Xlab

AI Sweden

AI Sweden är ett nationellt center vars mål är att påskynda innovationen och forskningen inom praktiskt tillämpad artificiell intelligens. Volvokoncernen är en av partnerna.

AI Sweden

Volvo LIGHTS

Projektet Volvo LIGHTS ska visa hur batteridrivna elfordon kan förbättra frakt- och lagereffektiviteten, minska utsläppen och förbättra folkhälsan – framförallt i missgynnade områden. Detta kommer förändra fraktverksamheten för två av USA:s största vagnparker.

Volvo LIGHTS

Form background image

Prenumerationstjänst