Första kvartalet 2024

Martin Lundstedt kommenterar Q1-resultatet

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2022

Aktieägare

Information om Volvokoncernen för aktieägare, investerare och analytiker med senaste nytt, finansiella rapporter, Volvo-aktiens utveckling.

Letar du efter:

Volvokoncernens finansiella nyheter

Mer aktieägar-relaterad information

  Finansiella mål

  Styrelsen i AB Volvo har beslutat att från och med den 31 augusti 2017 införa nya finansiella mål för Volvokoncernen.

  Bolagsstyrning

  Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

  Finansiärer och obligationsplacerare

  Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.

  Här hittar du information om kreditvärdering och våra upplåningsprogram.

Lastbilsorder och leveranser

Volvokoncernen rapporterar lastbilsleveranser kvartalsvis i samband med publicering av kvartalsrapporter.

Lastbilsorder och leveranser Format XLSX Size 62 KB

Nyckeltal

Volvokoncernen använder nyckeltal i syfte att analysera koncernens trender och resultat. Nyckeltalen är inte är definierade av IFRS, om inget annat anges, varmed definitioner samt avstämningar för väsentliga nyckeltal presenteras i årsredovisningen. Om en avstämning inte direkt framgår i de finansiella rapporterna visas en separat avstämning i filen för nedladdning nedan.

Nyckeltal Format XLSX Size 18 KB

Senaste IR-presentationen

Detta är den senaste IR-presentationen, som uppdateras efter varje kvartalsrapport.

Senaste IR-presentationen Format PDF Size 3 MB
Form background image

Håll dig uppdaterad