Hållbara transporter

Hållbara transportlösningar som kommer forma den värld vi vill leva i

Vår värld är under förändring. Befolkningstillväxten i världen, urbaniseringen och e-handeln gör att efterfrågan på hållbara transportlösningar och en hållbar infrastruktur kommer fortsätta öka. Samtidigt är klimatförändringarna vår generations stora utmaning. Volvokoncernen har lovat att vara drivande i omställningen till hållbara, säkra och produktivare transport- och infrastrukturlösningar samtidigt som vi strävar efter att skapa ett samhälle med nettonollutsläpp.

Tillsammans.

Åstadkomma förändring

Vi strävar efter att dels erbjuda hållbara transportlösningar som håller den fria rörligheten av varor och människor i gång, dels leverera den nödvändiga utrustningen för att viktig infrastruktur ska kunna byggas och underhållas, samtidigt som vi är drivande i utfasningen av användandet av fossila bränslen inom transportsektorn.

Vi ser omställningen till klimatneutralitet genom fossilfria lösningar som en möjlighet för oss att påverka på ett meningsfullt sätt, samtidigt som vi kan dra nytta av den tillväxtpotential som omställningen ger. Detta gör vi genom att erbjuda hållbara, säkra och produktiva lösningar, bedriva ett ansvarsfullt företagande och samarbeta med andra för att kunna åstadkomma förändring.

Läs mer om hur Volvokoncernen arbetar för att ta fram hållbara transportlösningar åt sina kunder med hjälp av det senaste inom framdrivningsteknik, digitala tjänster och självkörande fordon.

På Volvokoncernen anser vi att vi alla har ett gemensamt ansvar att se till att världen blir en bättre plats att leva på. Läs mer om hur vi bidrar till detta.

Genom innovation och samarbete med industripartner, samhällspartner, startuppföretag och den akademiska världen kan vi påverka på ett meningsfullt sätt. Läs mer om hur vi arbetar.

Våra framsteg och ambitioner