Finansiärer och obligationsplacerare

Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.

Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram. Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften. Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).

Ladda ner

Volvo Group Treasury Halvårsrapporter och Årsredovisningar.

Grön finansiering

Volvokoncernen har lanserat ett grönt ramverk för finansiering av investeringar och projekt inom rena transporter.

Grön finansiering

Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

Kreditvärdering

Upplåningsprogram

Volvokoncernens främsta finansieringskällor på kapitalmarknaden.

Upplåningsprogram

Långfristiga lånelöften

Belopp: EUR 2,000,000,000

(med USD 250,000,000 swingline option)

Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2026.

Co-ordinating Bookrunners

Crédit Agricole CIB
Citigroup Global Markets Limited
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Belopp: EUR 2,000,000,000

(med USD 200,000,000 swingline option)

Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2028.

Co-ordinating Bookrunners

BNP Paribas
HSBC Continental Europe
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Volvo Group Treasury

Lär dig mer om vår organisation