Information om ägande

De största aktieägarna i AB Volvo är listade nedan. Tabellen uppdateras kvartalsvis. 

Du kan också hitta:

 • Aktiefördelning
 • Data per aktie
 • Övriga aktiedata

Statistik för Volvoaktien

Aktiefördelning, 31 December 2023

 Antal aktieägareRöstandel, %Kapitalandel, %*
1–1.000 aktier326.2602.83.2
1.001–10.000 aktier51.3015.96.9
10.001–100.000 aktier4.0713.34.8
100,001-5688885.1
Totalt382.200100.0100.0

Data per aktie (justerat för emissioner och split)1

 2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Resultat, kr124,5016,0916,129,5017.6412.2510.086.477.421.031.775.448.75
Ordinarie utdelning, kr7,5087,006,506,0005,004.253.253.003.003.003.003.00
Extra utdelning, kr10.5087,0016,0099,0005,000000000
Aktiekurs vid årets slut, (B-aktier), kr261,70188,48209,65193,80156.90115.95152.70106.4079.1084.7084.4588.8075.30
Direktavkastning, (B-aktier), %26,97,410,77,708.62.83.13.83.53.63.44.0
Effektiv avkastning (B-aktier), %3481162444-214738-34-222-34
P/E-tal (kurs/resultat) (B-aktier)410,711,713,020,48.99.514.816.410.782.247.716.38.6
EBIT-multipel56,77,28,312,56.16.59.911.77.726.319.69.05.1
Utdelningsandel, %673871401580824150402911695534
Eget kapital, kr787806972686152
474139384342
Avkastning på eget kapital, %28,720,723,413,827.021.320.514.918.42.85.012.923.1
 1. Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier.
 2. Föreslagen utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut.
 3. Kursförändring under året plus under året föreslagen utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång.
 4. Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 5. Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat.
 6. Kontant utdelning dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 7. Eget kapital för aktieägare i AB Volvo dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.
 8. Enligt styrelsens förslag till årsstämman 2023.
 9. Varav 9,50 kronor per aktie avseende utdelning av likviden från försäljningen avUD Trucks utbetalad i juli 2021 och 6,50 kronor per aktie föreslagen av styrelsen till årsstämman 2022.

Övriga aktiedata

 2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Antal ägare vid årets slut382.200374.185362.144283.731250,798245,663240,251237,654234,989237,871246,265242,482251,715
Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner445445445448456457459472485492499526643
Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner1.5881.5881.5881.5851,5771,5761,5731,5601,5461,5371,5301,5021,385
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner2.0332.0332.0332.0332,0332,0322,0322,0312,0302,0282,0282,0282,027
Årlig omsättning A-aktier, Stockholm, miljoner36.741.188.165,743.851.846.767.251.786.353.045.4130.5
Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner820,2967,51.065,91.407,61,146.11,293.81,341.31,667.92,052.12,068.71,878.52,081.22,944.1