Vi vill vara en förebild

Vi uppmanar regeringar att snabba på omställningen till nettonollutsläpp så att vi i den privata sektorn kan lägga i en ännu högre växel

Håll dig uppdaterad

Följ oss på Twitter

Hållbarhet

De val vi gör i dag formar morgondagens värld. 

Mobility Transformation Forum 2023

Den mest inflytelserika plattformen för att utveckla mobilitetssektorn i världen. Titta på en inspelning från vårt senaste evenemang.

Mobility Transformation Forum

Vår ambition

Mobility Transformation Forum är ett initiativ av Volvokoncernen som är avsett att bygga upp ett långsiktigt samarbete och engagemang mellan beslutsfattare och industrin. Det är ett forum för ledande och engagerade intressenter som är beredda att ta tag i de mobilitetsutmaningar som vårt samhälle står inför och tillsammans forma framtidens transportsektor. Detta är en återkommande konferens på hög nivå där vi delar framsteg, framtida åtgärder och åtaganden.  

Senaste nytt

Vi vill vara en förebild

Volvokoncernen vill vara de som leder utvecklingen inom industrin och formar framtidens mobilitet genom dialog med beslutsfattare och samhällsintressenter

Aktiva i den offentliga debatten 

Volvokoncernens opinionsbildande arbete, direkt och indirekt, för att påverka den offentliga debatten bygger på riktlinjer som fastställts av Volvos koncernledning. Detta innebär att vi ska vara i linje med klimatmålen i Parisavtalet, värna en fri och rättvis handel, främja lika villkor, vara teknikneutrala, leva upp till globala standarder, se till att långsiktiga förutsättningar finns och fokusera på tydlighet och förutsägbarhet.

Läs mer

Senaste evenemang

Vår hållbarhetsstrategi

De val vi gör i dag formar morgondagens värld.