Volvo grön finansiering

Volvokoncernen har lanserat ett grönt ramverk för finansiering av investeringar och projekt inom rena transporter. Ramverket klassificeras som mörkgrönt av Center for International Climate and Environmental Research (CICERO Shades of Green).

"Hållbarhet är en del av Volvos DNA, i allt från säkerhet, drift, inköp, hållbarhet och kvalitet i våra produkter till ständigt förbättrad bränsleeffektivitet i våra fordon och maskiner. Vi har en helhetssyn på hållbarhet och är mycket nöjda med att visa att vi stöder denna omställning med alla delar av vår organisation", säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen.

"Att lansera ett ramverk för grön finansiering är ett sätt att bekräfta att även lånemarknaden kommer att spela en viktig roll för att uppnå målen i Parisavtalet genom att kanalisera medel till projekt som har stor inverkan på att minska koldioxidutsläppen", säger Jan Ytterberg, finanschef på Volvokoncernen.

Grön finansiering är ett sätt för Volvokoncernen att koppla ihop sina hållbara transportlösningar och strategi med sin finansiering. Det uppmuntrar ytterligare engagemang och en fördjupad dialog med investerare, aktieägare, kunder och leverantörer om hur hållbarhet är den del av Volvokoncernens affärsmodell. Samtidigt kan grön finansiering göra det möjligt för Volvokoncernen att locka till sig fler investerare i sin finansiering.

Volvos ramverk för grön finansiering

Ramverket för grön finansiering har utvecklats som en del av vårt hållbarhetsåtagande. Dess struktur är i linje med de fyra nyckelpelarna i ICMA Green Bond Principles (GBP) och LMA och APLMA Green Loan Principles (GLP), som är följande:

1. Emissionslikvidens användning

2. Process för utvärdering och val av projekt

3. Förvaltning av emissionslikvid

4. Rapportering

Volvokoncernen har för avsikt att följa marknadspraxis för gröna obligationer och lån och kommer att arbeta för att återspegla utvecklingen på området. Vårt ramverk för grön finansering kan därför ändras eller uppdateras då och då för att återspegla sådana förändringar.

Extern granskning

För att säkerställa anpassning till nationella och internationella riktlinjer har Volvokoncernen fått ett oberoende yttrande från tredje part om sitt Gröna Finansramverk från CICERO Shades of Green. Yttrandet finns nedan.

Ladda ner yttrandet Format PDF Size 507 KB

Investerarrapport 

Volvokoncernen kommer att tillhandahålla en investerarrapport om sin Gröna tillgångsportfölj årligen. Investerarrapporten kommer att täcka allokerings- och resultatrapportering, såsom beskrivet i ramverket.