Faces of Lundby

Campus Lundby – Volvos skyltfönster mot världen

Jenny Jarneholt, Vice President Volvo Group Real Estate 

Jenny Jarneholt har ett förflutet inom bygg- och fastighetsbranschen. Att arbeta inom transportsektorn var aldrig ett uttalat mål.

–I grunden är jag ingenjör inom väg och vatten. Innan jag blev kontaktad av Volvo under sommaren 2018 hade jag inte funderat på en karriär inom organisationen, berättar Jenny. Idag är hon Vice President på Volvo Group Real Estate med ansvar för utvecklingen av Campus Lundby.

–Jag kände på en gång att uppdraget var något för mig. Jag fick ett gott intryck av Volvo och insåg att det här var en riktig ”once in a life time”-möjlighet. Detta är mer än ett Volvo-projekt, fortsätter Jenny.

Hon beskriver Campus Lundby-projektet som en form av stadsutveckling. Här skapas ett helt nytt område med möjlighet för göteborgare att komma närmare Volvo. Jenny påpekar också att det är extra roligt att Volvo väljer att satsa ordentligt här i Göteborg.

–Det gör att jag känner mig lite extra stolt.

Det här projektet är unikt för Volvo Group Real Estate som mestadels fokuserar på fastighetsförvaltning. Jennys erfarenhet av att projektera och leda stora teknikintensiva fastigheter kommer väl till pass i hennes nya roll eftersom utvecklingen av Campus Lundby handlar väldigt mycket om logistik och tekniska flöden.

–Det dagliga arbetet ska flyta på samtidigt som området växer fram. Det är en stor utmaning.

Campus Lundby om tio år

Vi ber Jenny beskriva hur Campus Lundby ska upplevas om tio år, till skillnad mot hur området upplevs idag. 

–Då har Campus Lundby vuxit ihop med staden. Området ska vara en stadsdel dit du gärna åker för att promenera, ta en kaffe och låta barnen leka i Campus Lundby-parken. Vi vill skapa en spännande plats med vänlig atmosfär som människor är nyfikna på. Göteborgarna ska känna att Campus Lundby bidrar till ett mer hållbart samhälle, att Volvo gör bra saker för både staden och planeten.

En del av planeringsarbetet handlar om att undersöka hur yngre medarbetare och studenter ser på framtiden. Det är en bra indikator på hur området behöver se ut, menar Jenny.

– Den här arbetsplatsen måste givetvis passa alla, men vi behöver tänka framåt. Campus Lundby ska vara synonymt med innovation och utveckling. Vi vill locka de bästa ingenjörerna och medarbetarna i branschen.

 

Ett stort steg för Volvo

I september nådde projektet en milstolpe när detaljplanen för Campus Lundby slutligen vann laga kraft i Mark- och miljödomstolen.

–Det är ett stort steg framåt för oss och ett viktigt kvitto på att mina kollegor och föregångare har gjort ett riktigt bra arbete. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till. Med detaljplanen i ryggen får vi nu en helt annan puls i arbetet, säger Jenny.

Trots att detaljplanen har vunnit laga kraft finns inte alla svar på hur området kommer att se ut i framtiden berättar Jenny. Nästa steg är en masterplan som beskriver hur området kommer att disponeras, gällande till exempel kontorsbyggnader, grönområden, p-platser, restauranger och service, men även flöden av både människor och fordon inom området.

–Det liknar arbetet med att utveckla en ny lastbilsmodell. Under utvecklingsperioden märks inte så mycket utifrån på flera år, men på insidan pågår ett gediget research- och planeringsarbete. När lastbilen sedan börjar konstrueras, då märks det, säger Jenny.