Adnan Tursic

"Jag har faktiskt alltid velat jobba på Volvo."

Adnan arbetar som projektledare inom Teknikfunktionen. Han tycker det är otroligt häftigt med teknik och tillverkning. När man från någonting litet, förädlar det och förbättrar det till en färdig komplicerad produkt och hur det sätts ihop på ett effektivt smart sätt.