Säkerhet genom medvetenhet och förarutbildning

Körbeteendet och den mänskliga faktorn är en av de viktigaste aspekterna av trafiksäkerhet. Med den snabba takten i dagens trafik är det viktigt att så många människor som möjligt är medvetna om riskerna så att vi kan undvika olyckor. Volvokoncernen driver program som ska öka trafik- och arbetsplatssäkerheten för förare och för allmänheten i hela världen.

I många länder har transport- och byggbranschen brist på personer med rätt kompetens. Vi erbjuder våra kunder i utvecklingsländer och på etablerade marknader i hela världen ett stort antal yrkesutbildningsprogram, huvudsakligen yrkesutbildningar för tekniker, mekaniker, förare, transportföretag och fabriksarbetare. I våra utbildningar får deltagarna de kompetenser som krävs för olika roller i transport- och anläggningsbranschen. Våra yrkesutbildningsprogram gör det enklare att få anställning i lokalsamhällena, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig utveckling av vår verksamhet.

Lektioner i säkerhet

Tre initiativ som syftar till att sänka vägtullarna i Sydafrika.

1. Stanna Titta Vinka

År 2018 nådde säkerhetskampanjen Stanna Titta Vinka fler än 11 400 sydafrikanska barn. Programmet har välkomnats av människor i hela organisationen som har lagt tid på att besöka skolor och utbilda elever om hur man kan agera på ett säkrare sätt ute i trafiken. Ambitionen är att fortsätta sprida programmet i Sydafrika och i andra afrikanska länder. 

2. Kvinnor utbildas till förare av tunga fordon

En kritisk brist på kvalificerade yrkesförare förare tros vara en av de bidragande orsakerna till Sydafrikas höga olycksfrekvens. Volvo utbildar kvinnliga lastbilsförare och ger dem behörighet att köra tunga, kommersiella lastbilar. Kvinnor är oerhört underrepresenterade i branschen, och man hoppas med detta initiativ kunna utöka antalet kvalificerade förare i landet. Detta kommer inte bara att minska förarbristen utan förhoppningsvis också öka trafiksäkerheten.

3. Volvokoncernen Driver Learnership

Ett annat försök att öka tillgången på kvalificerade förare är Volvokoncernens Driver Learnership-program, som syftar till att hjälpa arbetslösa lastbilsförare i Sydafrika att komma tillbaka till branschen och samtidigt öka kompetensen bland de kvalificerade förarna. Den första kullen påbörjade det tolv månader långa utbildningsprogrammet i juli 2018 och blev klara i mitten av 2019.

Två årtionden av förarutbildningar

För över 20 år sedan startade Volvokoncernen Indiens första förarutbildningscenter för kommersiella fordon i Hosakote, Bangalore. Volvokoncernen såg behovet av förarutbildning i ett tidigt skede i Indien, och utbildningen har varit avgörande för att ge förarna de kunskaper de behöver för att köra premiumlastbilar och bussar säkert och kostnadseffektivt. Hittills har fler än 100 000 förare utbildats vid centret, vilket gör detta till en viktig del av Volvokoncernens löfte om kompetensutveckling.

Varje år genomgår cirka 2 500 förare av Volvo- och UD-märkta lastbilar och bussar introduktions- och säkerhetsutbildningar vid förarutbildningscentret i Hosakote. Här finns kompletta lokaler som är perfekta för båda teoretisk och praktisk utbildning. De flesta deltagare går en fem dagar lång introduktionskurs där de får lära sig mer om teknik, säkerhet, attityder och hälsa. Cirka 4 500 förare deltar också i repetitionskurser på regionala anläggningar.

Berättelser om säkerhetsmedvetenhet

Berättelser om säkerhetsutbildning