Mission, vision och ambitioner

Våra lösningar på globala utmaningar drivs av vår mission att bidra till ökat välstånd med våra transport- och infrastrukturlösningar och vår vision att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transport- och infrastrukturlösningar.

 

Vår mission

Bidra till ökat välstånd med våra transport- och infrastrukturlösningar.

Möjliggöra det moderna livet

Volvokoncernens produkter och tjänster bidrar varje dag och över hela världen till mycket av vad vi alla förväntar oss av ett väl fungerande samhälle. Våra lastbilar, bussar, motorer, anläggningsmaskiner och finansiella tjänster är involverade i många av de verksamheter som de flesta av oss är beroende av varje dag.

  • På vägen: Våra produkter ser till att människor har mat på bordet och vägar att köra på.
  • I staden: Våra produkter är en del av vardagen. De tar människor till jobbet, hämtar sopor och gör så att lamporna lyser. Volvokoncernen utvecklar även morgondagens kollektivtrafiklösningar.
  • I terräng: Vi bidrar i arbetet med att utvinna världens viktiga råvaror. Våra motorer, maskiner och fordon finns på plats längst ner i gruvan och mitt inne i skogen.
  • Till sjöss: Våra motorer är med oavsett om du arbetar ombord på ett fartyg, är på semester i din fritidsbåt eller behöver akut hjälp av sjöräddningen.

Lär dig mer om vår mission genom att titta på den här videon.

Vår vision

Att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transport- och infrastrukturlösningar.

Vi arbetar med människor

Även om vi verkar på en företagsmarknad är det människor som fattar besluten. Tillit och relationer är lika viktiga som totalerbjudandet. Vi har konkurrenskraftiga produkter och tjänster, och dessa samt våra skickliga medarbetare hjälper oss att bygga varaktiga relationer med våra kunder. I slutänden handlar det om att kombinera det bästa av allt från erbjudanden till relationer, så att vi blir den leverantör kunderna väljer.

Våra ambitioner

Vägleder oss på vår resa.

Håller oss på rätt spår

Vår vision beskriver var vi vill vara i framtiden. Ambitionerna finns där för att vägleda oss på vår resa. Arbetet för att uppnå dem ser till att vi håller oss på rätt spår.

  • Ha ledande kundnöjdhet för alla våra varumärken i deras respektive segment: Det enda riktiga måttet på framgång är kundnöjdhet.
  • Vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen: Genom att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren kan vi locka till oss och behålla de bästa medarbetarna.
  • Ha en branschledande lönsamhet: Starka resultat gör att vi kan investera i produkter, tjänster och medarbetare.
Dokument

Volvokoncernens Årsredovisning 

Lär dig mer om våra finansiella resultat i vår årsredovisning. 

Läs mer om Volvokoncernen