Dennis Havame

Ingenjör med passion för elektromobilitet

Volvo Penta

Utveckling av elektrisk drivlina för brandbilar

Kompakta maskiner

I framkant

Electric Site

98 procent mindre koldioxidutsläpp. Volvo Construction Equipment och Skanska i lyckat forskningsprojekt

Framtiden för eldrivna fordon

Elektromobilitet

Elektromobilitet förändrar fordonsbranschen och kommer inom en nära framtid också att förändra vårt sätt att planera städer och infrastruktur. Tänk dig busshållplatser inomhus på sjukhus eller köpcentrum eller leveranser nattetid som utförs av tystgående distributionslastbilar.

Fördelarna med elektromobilitet är minskade koldioxidutsläpp, lägre bullernivåer och högre energieffektivitet. Vi på Volvokoncernen drar nytta av vår kompetens inom fordonsutveckling och automatiserade system och skapar ny teknik som inte bara sänker buller- och utsläppsnivåerna i städerna utan också förändrar bygg- och anläggningsbranschen för all framtid.

Bättre transporter i städerna

Göteborg ledande inom elbussar

Vätebränsleceller

Elektrifiering av kommersiella fordon kommer att spela en viktig roll på resan mot ett klimatneutralt samhälle. Att använda vätebränsleceller är ett lovande alternativ för tunga laster och krävande fjärrtransporter. Grunden är den elektriska drivlinan, men även om batterier som energikälla är och förblir en viktig teknik, finns det fler bitar i e-pusslet. 

Batterielektriska fordon är en bra lösning för stadsdistribution, stadsbussar, regionaltransporter och liknande användningsområden. När det handlar om tunga laster eller långa körsträckor blir batteriernas egenvikt och tiden mellan laddningstillfällena begränsande faktorer. Här kommer vätebränsleceller sannolikt att vara ett lovande alternativ.

Läs mer om hur vi jobbar med vätebränsleceller

Nyheter om elektromobilitet

Röster om elektromobilitet

Batterier är otroligt spännande

Susanne Bjärsvik är Director Energy Storage System inom Volvokoncernen och något av en pionjär på området batterier. Här berättar Susanne vad det är som är så spännande med batterier för eldrivna fordon.

Elektromobiliteten är på väg att ta fart

Azra Selimovic är Director Electric Motor Drive System inom Volvokoncernen. Läs om vad Azra tycker är den största utmaningen när det gäller övergången till att börja använda eldrivna fordon i stor skala.

Innovationer från alla våra varumärken