En klimatsmart lösning för tunga transporter

Vätgasbränsleceller 

Elektrifiering av kommersiella fordon kommer att spela en viktig roll på resan mot ett klimatneutralt samhälle. Att använda vätgasbränsleceller är ett lovande alternativ för tunga laster och krävande fjärrtransporter. Grunden är den elektriska drivlinan, men även om batterier som energikälla är och förblir en viktig teknik, finns det fler bitar i e-pusslet.

Batterielektriska fordon är en bra lösning för stadsdistribution, stadsbussar, regionaltransporter och liknande användningsområden. När det handlar om tunga laster eller långa körsträckor blir dock batteriernas egenvikt och tiden mellan laddningstillfällena begränsande faktorer. Här kommer vätgasbränsleceller sannolikt att vara ett lovande alternativ. Batterier och bränsleceller med vätgas kompletterar varandra väl och båda kommer att behövas i morgondagens hållbara transportsystem.

Från väte till elektricitet

I ett scenario med bränsleceller stannar du på en tankstation och fyller tanken på ditt elektriska fordon med väte. Medan du kör omvandlar bränslecellerna vätet till elektricitet. Elektriciteten driver den elektriska drivlinan. Bränslecellens framtid är lovande inte bara för lastbilar och bussar med långa körsträckor. Andra potentiella områden som gynnas av en bränslecell med vätgas är bland annat anläggningsmaskiner och olika marina- och industriella tillämpningar.

Det finns två huvudsakliga metoder att producera den vätgas som behövs. Så kallat grönt väte kan produceras lokalt på tankstället genom att använda elektricitet som omvandlar vatten till väte. Blått väte förväntas komma från naturgas, där användningen av teknik för att fånga in och lagra koldioxid gör att det går att skapa ett klimatneutralt bränsle. Att utveckla en infrastruktur för vätgas är en avgörande faktor.

Samriskbolag med Daimler Truck AG

Bränsleceller är inget nytt koncept, men utvecklingen av bränslecellsteknologi för tillämpningar i kommersiella transportlösningar börjar nu ta fart. Volvokoncernen har presenterat sina planer att gå in i ett 50/50-samriskbolag med sin konkurrent Daimler Truck AG för att utveckla och producera bränsleceller för krävande användningsområden.

– Tillsammans med Daimler Truck AG vill vi leda den här utvecklingen, eftersom den är en viktig byggsten för att uppnå hållbara transportlösningar. Nu vill vi gärna se att andra företag och institutioner också bidrar, till exempel när det gäller etablerande av den infrastruktur för bränsle som behövs. I slutändan vill vi erbjuda våra kunder ett attraktivt alternativ till diesel, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens CTO. 

Läs mer i press releasen

En framtid med nollutsläpp av växthusgaser

Volvokoncernen strävar efter att bli den ledande utvecklaren av vätgasbränsleceller med ambitionen att leda hela industrin mot en framtid med nollutsläpp. Med Daimler Truck AG och Volvokoncernen som drivande bränslecellsföretag är riktningen utstakad. Men för att denna vision ska realiseras behöver andra intressenter dra sitt strå till stacken och stödja företagen som utvecklar och tillverkar vätgasbränsleceller. Inte bara för att säkerställa att nödvändig infrastruktur för vätgas finns på plats, utan även för att bistå med tillräckliga incitament för transportföretag att växla till elektriska vätgasfordon.

Fakta: Vad är bränsleceller?

En vätgasbränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i det här fallet väte och syre (från luften) till elektricitet. Elektriciteten används för att driva elmotorerna i ett elektriskt fordon.

Volvokoncernen kommer utvidga sin produktion av vätgasbränsleceller kraftigt de kommande åren. Målet är att hälften av all försäljning i Europa ska bestå av elektriska lastbilar som drivs av antingen batterier eller Volvo vätgasbränsleceller.

Att investera i vätgasbränslecellsteknologi är en viktig del av Volvokoncernens forsknings- och utvecklingsarbete, väsentligt för alla intressenter vare sig det handlar om kunder som köper våra lösningar, leverantörer som levererar till våra värdekedjor eller investerare som köper aktier och fonder.

Fördelar med en bränslecell med vätgas

Vätgasbränslecellens framtid ser ljus ut då den innebär en rad potentiella fördelar gentemot andra energikällor inklusive:

  • Förnybar och lättillgänglig
  • En ren och flexibel energikälla
  • Mer kraftfull och effektiv än fossila bränslen
  • Möjliggör noll utsläpp av avgaser
  • Snabba laddnings/påfyllningstider
  • Lång livscykel

Läs mer om vårt arbete med innovation