×

En klimatsmart lösning för tunga transporter

Vätebränsleceller

Elektrifiering av kommersiella fordon kommer att spela en viktig roll på resan mot ett klimatneutralt samhälle. Att använda vätebränsleceller är ett lovande alternativ för tunga laster och krävande fjärrtransporter. Grunden är den elektriska drivlinan, men även om batterier som energikälla är och förblir en viktig teknik, finns det fler bitar i e-pusslet. 

Batterielektriska fordon är en bra lösning för stadsdistribution, stadsbussar, regionaltransporter och liknande användningsområden. När det handlar om tunga laster eller långa körsträckor blir batteriernas egenvikt och tiden mellan laddningstillfällena begränsande faktorer. Här kommer vätebränsleceller sannolikt att vara ett lovande alternativ. De två teknologierna kompletterar varandra och båda kommer att behövas i morgondagens hållbara transportsystem.

Från väte till elektricitet

I ett scenario med bränsleceller stannar du på en tankstation och fyller tanken på ditt elektriska fordon med väte. Medan du kör omvandlar bränslecellerna vätet till elektricitet. Elektriciteten driver den elektriska drivlinan. Bränsleceller är lovande inte bara för lastbilar och bussar med långa körsträckor. Andra områden med potential är bland annat anläggningsmaskiner och olika marina- och industriella tillämpningar.

Det finns två huvudsakliga metoder att producera den vätgas som behövs. Så kallat grönt väte kan produceras lokalt på tankstället genom att använda elektricitet för att omvandla vatten till väte. Blått väte förväntas komma från naturgas, där användningen av teknik för att fånga in och lagra koldioxid gör att det går att skapa ett klimatneutralt bränsle.

Samriskbolag med Daimler Truck AG

Bränsleceller är inget nytt koncept, men utvecklingen av bränslecellsteknologi för tillämpningar i kommersiella transportlösningar börjar nu ta fart. Volvokoncernen har presenterat sina planer att gå in i ett 50/50-samriskbolag med sin konkurrent Daimler Truck AG för att utveckla och producera bränsleceller för krävande användningsområden.

– Tillsammans med Daimler Truck AG vill vi leda den här utvecklingen, eftersom den är en viktig byggsten för att uppnå hållbara transportlösningar. Nu vill vi gärna se att andra företag och institutioner också bidrar, till exempel när det gäller etablerande av den infrastruktur för bränsle som behövs. I slutändan vill vi erbjuda våra kunder ett attraktivt alternativ till diesel, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens CTO. 

Läs mer i press releasen

Fakta: Vad är bränsleceller?

En vätebränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i det här fallet väte och syre (från luften) till elektricitet. Elektriciteten används för att driva elmotorerna i ett elektriskt fordon.

Läs mer om vårt arbete med innovation