Hjälp oss att utveckla framtidens transporter

Innovationslabb

Vi befinner oss i början på ett paradigmskifte för transportsektorn som kommer att omforma de städer och samhällen vi lever i. Vi ser tre starka trender: Automatiserad körning, elektromobilitet och uppkopplade teknik. Vart och ett av dessa teknikområden har potential att påverka varors och människors mobilitet och tillsammans kommer de att förändra transportsektorn radikalt.

Vi behöver fler och fler kompetenser, och framtidens transportlösningar kräver en högre grad av samarbete med aktörer både inom och utanför den traditionella fordonsindustrin. För att hantera den snabba utvecklingen behöver vi också en stark entreprenörskultur.

Därför har Volvokoncernen påbörjat nya sätt att arbeta med bland annat nya samarbeten och olika innovationslaboratorier.

Vi uppmuntrar dig som vill utveckla framtidens transporter tillsammans med oss att utforska våra olika initiativ och kontakta oss inom det område du tycker är lämpligast för din idé.

Våra initiativ