Pär Boman

Position

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningskommittén
Ledamot i revisionskommittén
Ledamot i Transformation Committee

Vald

2024

Födelseår

1961

Utbildning

Ingenjörs- och ekonomexamen, Ek dr hc

Nuvarande befattningar

Styrelseordförande: Svenska Handelsbanken AB

Vice styrelseordförande: AB Industrivärden

Styrelseledamot: Skanska AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseordförande: Essity AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Verkställande direktör och koncernchef: Svenska Handelsbanken AB

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 27 mars 2024

20.000 B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare