Helena Stjernholm

Position

Styrelseledamot

Ledamot i revisionskommittén
Ledamot i Transformation Committee

Vald

2016

Födelseår

1970

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande befattningar

 

Verkställande direktör och koncernchef: AB Industrivärden

Styrelseordförande: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Styrelseledamot: AB Industrivärden, Sandvik AB och Svenskt Näringsliv

Medlem:Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseledamot: Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Övrigt: Partner i private equitybolaget IK Investment Partners (f d Industri Kapital), konsult för Bain & Company samt flertalet styrelseuppdrag i onoterade bolag

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

8.000 B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare

Format JPEG Size 701 KB Ladda ner bilden