Kurt Jofs

Position

Styrelseledamot

Ordförande i Transformation Committee
Ledamot i ersättningskommittén

Vald

2020

Födelseår

1958

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Nuvarande befattningar

 

Styrelseledamot: Feal AB och Arjeplog Hotel Silverhatten AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseordförande: Tieto, Vesper Holding AB och Höganäs AB

Styrelseledamot: Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Verkställande direktör: Segerström & Svensson och Linjebuss

Övrigt: Flertalet ledande befattningar inom Telefonaktiebolaget LM Ericsson, inklusive verkställande direktör (med ansvar för Telefonaktiebolaget LM Ericsson´s Networks verksamhet) och ABB

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

50.741 B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Format JPEG Size 189 KB Ladda ner bilden