×

Martin Lundstedt

Styrelseledamot, vald i april 2016.
Verkställande direktör och koncernchef i AB Volvo.

Född: 1967.

Oberoende: Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

Innehav, eget och närståendes per den 24 februari 2022: 223.755 B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande: Permobil AB. Styrelseledamot: The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) och Autoliv Inc. Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och European Round Table of Industry (ERT).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Scania 2012-2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015-2016. Tidigare uppdrag innefattar även ledamot i Concentric AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

 

Ladda ner bilden (JPG, 1,509KB)