Martin Lundstedt

Styrelseledamot, vald i april 2016.

Verkställande direktör och koncernchef.

Född: 1967.

Oberoende: Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

Innehav, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 251.681 B-aktier och 300.000 köpoptioner i B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande: Permobil AB och European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA CV BOD).
Styrelseledamot: Autoliv Inc. och Svenskt Näringsliv.
Medlem: European Round Table of Industry (ERT) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Scania 2012-2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015-2016. Tidigare uppdrag innefattar även ledamot i Concentric AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

 

Ladda ner bilden (JPG, 1,509KB)