Martin Lundstedt

Position

Verkställande direktör och koncernchef
Ledamot i Transformation Committee

Vald

2016

Födelseår

1967

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Nuvarande befattningar

 

Styrelseordförande: Permobil AB

Styrelseledamot: Autoliv Inc.,

Svenskt Näringsliv, Internationella

handelskammaren (ICC), Sverige

och European Automobile Manufacturers’

Association (ACEA CV BOD)

Medlem: European Round Table of

Industry (ERT) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Ordförande: FN:s rådgivande panel för hållbara transporter

Verkställande direktör och koncernchef:  Scania AB

Styrelseledamot: Concentric AB

Övrigt: Ledande befattningar inom Scania

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

290.301 B-aktier och 300.000 köpoptioner i B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen

Format PNG Size 2 MB Ladda ner bilden