Matti Alahuhta

Position

Styrelseledamot

Ledamot i ersättningskommittén
Ledamot i Transformation Committee 

Vald

2014

Födelseår

1952

Utbildning

Civilingenjör, fil dr, Helsinki University of Technology

Nuvarande befattningar

 

Styrelseordförande:DevCo Partners

Styrelseledamot: Kone Corporation

Styrelseledamot (tillsynsstyrelse): Finska Kulturfonden

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseordförande: Aalto University, IMD, Finlands Näringsliv EK och finländska Teknologi Industrin

Vice styrelseordförande: Metso Outotec

Styrelseledamot: ABB Ltd., UPM och British Telecom

Verkställande direktör och koncernchef: Kone Corporation

Verkställande direktör: Nokia Telecommunications och Nokia Mobile Phones

Övrigt: Flertalet chefsbefattningar inom Nokiakoncernen, inklusive Chief Strategy Officer

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

146.100 B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Format JPEG Size 647 KB Ladda ner bilden