Andrea Fuder

Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer för Volvo Group.
Medlem i Volvos koncernledning sedan 2017. Verksam inom Volvo sedan 2017.

Född: 1967.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 1.600 A-aktier och 62.211 B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har arbetat inom kvalitet och logistik och har innehaft ett antal ledande befattningar inom Volkswagens inköpsorganisation. Ansvarig för inköp på Scania 2012–2016.

Utbildning: MSc och MBA.