Andrea Fuder

Position

Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing och Chief Purchasing Officer för Volvo Group

Anställd sedan

2017

Medlem i koncernledningen sedan

2017

Födelseår

1967

Utbildning

MSc och MBA

Nuvarande befattningar

Styrelseledamot: Tysk-Svenska Handelskam­maren

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Inköpschef på Scania, och dessförinnan, fler­talet ledande befatt­ningar inom Volkswa­gens inköpsorganisation

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

1.600 A-aktier och77.559 B-aktier