×

Jan Ytterberg

Executive Vice President Volvo Group och CFO.

Medlem i Volvos koncernledning sedan november 2018.

Född: 1961.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 2.031 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO Husqvarna Group 2015-2018. Executive Vice President and CFO, Scania Group 2006-2015. Innan dess olika befattningar inom ekonomi och finans, Scania Group 1987-2006.

Utbildning: Civilekonom.