Jan Ytterberg

Tillförordnad CFO. 
Verksam inom Volvo sedan 2018.

Född: 1961.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 28.392 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Advisor Volvo Group sedan 2022. Executive Vice President Group Finance och CFO AB Volvo 2018–2022. CFO Husqvarna Group 2015-2018. Executive Vice President and CFO, Scania Group 2006-2015. Innan dess olika befattningar inom ekonomi och finans, Scania Group 1987-2006.

Utbildning: Civilekonom.