×

Martin Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef i AB Volvo.

Född: 1967.

Oberoende: Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

Innehav, eget och närståendes per den 25 februari 2021: 191.884 Serie B aktier i AB Volvo.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Permobil AB. Styrelseledamot i ACEA Commercial Vehicle och Autoliv AB. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Scania 2012–2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015–2016. Styrelseledamot i Concentric AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

 

Ladda ner bilden (JPG, 1,509KB)