Martin Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef. Medlem i Volvos koncernledning sedan oktober 2015. Verksam inom Volvo sedan 2015.

Född: 1967.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

Innehav, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 251.681 B-aktier och 300.000 köpoptioner i B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande: Permobil AB och European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA CV BOD).
Styrelseledamot: Autoliv Inc. och Svenskt Näringsliv.
Medlem: European Round Table of Industry (ERT). och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Scania 2012–2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015–2016. Tidigare uppdrag innefattar även ledamot i Concentric AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.