Martin Lundstedt

Position

Verkställande direktör och koncernchef

Anställd sedan

2015

Medlem i koncernledningen sedan

2015

Födelseår

1967

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Nuvarande befattningar

Styrelseordförande: Permobil AB

Styrelseledamot: Autoliv Inc., Svenskt Näringsliv, Internationella handelskammaren (ICC), Sverige och European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA CV BOD)

Medlem: European Round Table of Industry (ERT) och Kungl. Ingen­jörsvetenskapsakade­mien (IVA)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Ordförande: FN:s rådgi­vande panel för hållbara transporter

Verkställande direktör och koncernchef: Scania AB

Styrelseledamot: Concentric AB

Övrigt: Ledande befatt­ningar inom Scania

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

290.301 B-aktier och300.000 köpoptioner i B-aktier