Melker Jernberg

Position

Executive Vice President Volvo Group och President Volvo Construction Equipment

Anställd sedan

2018

Medlem i koncernledningen sedan

2018

Födelseår

1968

Utbildning

Civilingenjör maskinteknik

Nuvarande befattningar

 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verkställande direktör och koncernchef: Höganäs AB Övrigt: Executive Vice President, Business Area EMEA på SSAB, Senior Vice President Buses and Coaches på Scania AB, och dessförinnan, flertalet ledande befattningar på Scania AB

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

53.281 B-aktier