Melker Jernberg

Executive Vice President Volvo Group and President Volvo Construction Equipment.

Medlem i Volvos koncernledning sedan januari 2018. Verksam inom Volvo sedan 2018. 

Född: 1968.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 42.620 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef Höganäs AB 2014-2017. Executive Vice President EMEA vid SSAB 2011-2014. Har haft ett flertal befattningar på Scania AB sedan 1989, senast som Senior Vice President Buses and Coaches Scania AB 2007-2011.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik.