Första kvartalet 2000

Första kvartalet 2000

Samtliga affärsområden ökade försäljningen, och totalt gick koncernens nettoomsättning upp med 13 procent. Rörelseresultatet blev drygt 1,4 miljarder kronor, också det en ökning med 13 procent. Vinsten per aktie blev 2,90 kronor.   Vi har den 25 april träffat en principöverenskommelse med Renault om att i utbyte mot 15 procent av aktierna i AB Volvo förvärva Renaults lastbilsverksamhet, RVI/Mack. Förvärvet beräknas ge besparingar på cirka 3,5 miljarder kronor per år efter två år och ytterligare 3 miljarder på längre sikt.

Dokument