Andra kvartalet 2000

Andra kvartalet 2000

En slutgiltig överenskommelse med Renault om vårt förvärv av Renault VI/Mack har nu träffats. Förutsatt att berörda konkurrensmyndigheter godkänner förvärvet innebär det att ramarna för koncernens framtida lastbils- och bussverksamhet till stor del är på plats. Vi bildar Europas största, och Nordamerikas näst största, tillverkare av tunga lastbilar och kommer därmed att kunna utveckla mer konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder.

Documents