Tredje kvartalet 2000

Tredje kvartalet 2000

Under tredje kvartalet ökade Volvos försäljning i Sydamerika, Asien och östra Europa mycket kraftigt. Västra Europa gick fortsatt starkt, medan den nordamerikanska marknaden försvagades ytterligare.   Koncernen håller ett fortsatt högt tempo i produktförnyelsen och lanserade under det tredje kvartalet en rad nya produkter. Volvo Lastvagnar rapporterade fortsatt otillfredsställande resultat, främst på grund av den kraftiga marknadsnedgången i Nordamerika.

Dokument