Andra kvartalet 2001

Andra kvartalet 2001

Volvokoncernen domineras för närvarande av två separata skeenden. Det första är ett långsiktigt byggande av en mer konkurrenskraftig struktur. Det andra innebär mer närliggande åtgärder för att anpassa verksamheten till det rådande konjunkturläget. Strukturarbetet löper enligt planerna.   Även om rörelseresultatet fortfarande är klart otillfredsställande ser vi under andra kvartalet en rad lovande tendenser. Tillväxten är stark i delar av koncernen. Vi tar marknadsandelar. Volvo Aero och Volvo Penta fortsätter att leverera starka resultat.

Dokument