Första kvartalet 2002

Första kvartalet 2002

Volvokoncernen befinner sig mitt i en svår konjunkturcykel och går igenom en intensiv period av omställningar i produktionen. Vårt fokus på konjunkturåtgärder kommer att fortsätta, med särskild betoning på lager och kassaflöde.   Detta är också en period med möjligheter. Vi kommer att dra stor fördel av våra nya produkter. Vårt mål är definitivt att ytterligare stärka vår position under denna lågkonjunktur.

Dokument