Fjärde kvartalet och helåret 2001

Fjärde kvartalet och helåret 2001

Den negativa konjunkturutvecklingen avspeglas i koncernens rörelseresultat, som varit otillfredsställande under hela året. Resultatmässigt följde det fjärde trenden från de föregående. Integrationsarbetet inom lastbilsverksamheten hade dock en positiv resultateffekt. Vårt fortsatta fokus på kassaflödet gav resultat, och vi kunde uppvisa ett positivt kassaflöde för året, särskilt under det fjärde kvartalet.

Documents