Årsredovisning 2001

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 10 mars 2002.
Årsredovisning 2001

Stora strukturella förändringar, konjunkturanpassning och en omfattande produktförnyelse dominerade Volvokoncernens aktiviteter under 2001.

Det har varit ett utmanande år, under vilket vi har tagit svåra beslut som påverkar många medarbetare. Trots detta har vi genomfört en kraftfull produktförnyelse och omfattande strukturförändringar som tillsammans har stärkt Volvos konkurrenskraft.

Documents