Tredje kvartalet 2002

Tredje kvartalet 2002

Trots det kärva affärsklimatet gav koncernens tredje kvartal ett antal positiva besked. Viktigast var de ökade intäkterna från lastbilsverksamheten, där vi nu ser tydliga synergieffekter. Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar och levererar starka finansiella resultat. Tillväxten i östra Europa och Asien var stark, särskilt i Kina och Sydkorea. På den negativa sidan har vi den djupa nedgången inom flygindustrin som allvarligt påverkade Volvo Aeros verksamhet, vilket också reflekteras i den pågående anpassningen av kapaciteten. Volvo Anläggningsmaskiners största marknader fortsatte att gå tillbaka. Introduktionskostnader tillsammans med en mycket hård konkurrens i Nordamerika resulterade i väsentligt lägre intäkter.

Dokument