Första kvartalet 2003

Första kvartalet 2003

Lastbilsverksamheten förbättrades avsevärt. Volvo Lastvagnars utveckling i Europa var stark och Renault Trucks fortsatte att öka lönsamheten. I Nordamerika reducerade Lastvagnar förlusterna, medan Financial Services åter gick med vinst. Volvo Anläggningsmaskiner ökade försäljning och resultat trots fortsatt svag marknad för anläggningsmaskiner i Europa och Nordamerika. Den hårda pressen på rese- och turistindustrin ökade ytterligare under förberedelserna för kriget i Irak. Den låga efterfrågan på resor fortsatte att hålla tillbaka Volvo Aeros och Bussars försäljning.

Documents