Fjärde kvartalet och helåret 2002

Fjärde kvartalet och helåret 2002

Volvokoncernens positiva trend fortsatte under det fjärde kvartalet, trots minskande efterfrågan på världsmarknaden. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på en framgångsrik lastbilsverksamhet i Europa, positiva synergieffekter och ännu ett starkt resultat från Volvo Penta. 
    
Glädjande är att vårt arbete med att stärka kassaflödet har lett till ett starkt positivt resultat under fjärde kvartalet såväl som för helåret. Vinsten per aktie förbättrades väsentligt jämfört med föregående år och uppgick till 3,30 kronor.

Dokument