Andra kvartalet 2003

Andra kvartalet 2003

Volvokoncernen fortsatte att förbättra sin lönsamhet för fjärde kvartalet i följd, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Resultatet förbättrades trots att försäljningen minskade med tio procent till följd av den försvagade dollarkursen.   Synergier från lastbilsverksamheten har i hög grad bidragit till förbättringen, liksom Volvo Lastvagnars nya och mycket framgångsrika lastbilsprogram samt den klart förbättrade lönsamhetsproduktiviteten inom Renault Trucks.

Dokument