Årsredovisning 2002

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 13 mars 2003.
Årsredovisning 2002

Lågkonjunkturen i Nordamerika är den klart största enstaka faktor som påverkat vår verksamhet under de senaste åren. Dessutom fick vi se en nedgång i västra Europa under 2002 som inte kunde kompenseras av vår starka utveckling i östra Europa och Asien.

Documents