Andra kvartalet 2004

Andra kvartalet 2004

Under andra kvartalet förstärktes den globala tillväxten. Volvos nya produktprogram har under uppgången varit fortsatt framgångsrikt och starkt efterfrågat bland kunderna. Till följd av den kraftigt ökade försäljningen och god orderingång är utnyttjandegraden hög i koncernens fabriker.

Under det andra kvartalet tog vi det sista steget i avvecklingen av innehavet av A-aktierna i Scania. Det skedde i och med introduktionen av Ainax på börsen.

Documents