Årsredovisning 2003

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 5 mars 2004.
Årsredovisning 2003

Under de senaste åren har vi genomgått stora strukturella förändringar, samtidigt som stora delar av våra produktprogram förnyats. Resultatet är att vi i dag är en renodlad koncern med väsentligt sänkt kostnadsläge och starka positioner på världsmarknaden.

Documents