Fjärde kvartalet och helåret 2004

Fjärde kvartalet och helåret 2004

Med stöd av en stark ekonomisk tillväxt och nya produkter ökade försäljningen kraftigt under 2004 och nådde 201 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med 2003. Rörelseresultatet mer än fördubblades jämfört med året tidigare, till 14,2 miljarder kronor. Det är koncernens högsta resultat genom tiderna, med engångsposter undantagna.

Lastbilsverksamheten gick mycket bra. Leveranserna ökade med 48 procent i Nordamerika och 12 procent i Europa. Totalt levererades 193 000 lastbilar, vilket är rekord för Volvokoncernen. Rörelseresultatet mer än fördubblades för lastbilar, till 9 miljarder kronor.

Dokument